+421 901 705 436 svs@orava.sk

Spolupráca ESET-u a Spolku včelárov Slovenska

                Rok 2020 bol špecifický z viacerých aspektov. Jednak už dnes vieme, že to bol najhorší rok za posledných 20 rokov čo sa týka medných výnosov na Slovensku, ale aj  najhorší rok z pohľadu globálnej pandémie COVID 19 a obmedzení s ňou spojených.  Práve tie poznačili a obmedzili  naše plány  návštev  žiakov…

Akreditované vzdelávacie programy (kurzy) v podpornom roku 2020/2021.

Vážení priatelia NPPC – Ústav včelárstva Liptovský Hrádok v spolupráci so SZV a SV, pripravil nasledovné akreditované vzdelávacie programy (kurzy) v podpornom roku 2020/2021. Dátum Názov kurzu Miesto konania 6.11.2020* AÚVL – preškolenie Bratislava,ŠVPS, Botanická 17 27.11.2020* AÚVL – preškolenie NPPC – Ústav včelárstvaGašperíka 599, Liptovský Hrádok 22.1.2021* AÚVL – preškolenie UVLaFKomenského 73, Košice 8.2.2021* AÚVL – preškolenie NPPC…

SLOVENSKÝ VČELÁR 9 – 10 / 2020

Vážení priatelia včelári, vážení čitatelia, dovolenkové a prázdninové obdobie speje do svojej záverečnej fázy. Rok 2020 sa zapíše do histórie pre obyvateľstvo celej našej planéty i samotné Slovensko ako rok ťažký, rok kedy nebezpečná epidémia koronavírusovej nákazy viac či menej zasiahla do všetkých sfér a životov celých ľudských populácií a obyvateľov jednotlivých krajín. V dôsledku tejto situácie si aj…

OPEĽOVACIA ČINNOSŤ VČIEL V R. 2020 – Usmernenie Ú SVS

  Vážení priatelia; na základe výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 536/2011-100 o podrobnostiach pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a pri rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov vyzvalo MPRV SR náš Spolok včelárov Slovenska na predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie v roku 2020 podľa § 2, odst. 1 písm. l) – na opeľovaciu činnosť včiel. Usmernenie-Ú-SVS-č.-01072020-Opeľovacia-činnosť-včiel-v-r.-2020   Priloha_a

USMERNENIE Ú SVS k prehliadkam včelstiev a ročným hláseniam stavu včelstiev v roku 2020

Usmernenie k vykonaniu verifikácie (sčítaniu včelstiev) a vyplnenie tlačív “Ročného hlásenia o stanovišti včelstiev”        Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ďalej ako ,,ŠVPS SR”) vydala dňa 30.6.2020 Usmernenie a postup pri generovaní tlačív ročné hlásenie o stanovišti včelstiev pre regionálne veterinárne a potravinové správy (ďalej len „R VPS“). V zmysle vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja…

SLOVENSKÝ VČELÁR 7 – 8 / 2020

  Vážení čitatelia,ako tomu všetky posledné udalosti asvedčujú, prvú fázu epidémie Corona vírusu COVID 19 Slovensko zvládlo na jednotku. Postupné uvoľňovanie opatrení a vzrastajúci index ochorení balansuje na hrane v úvahách, či je to prejav druhej epidemiologickej vlny, alebo iba dôsledok nepredvídateľného a neuváženého uvoľnenia opatrení v snahe Vlády SR a krízového štábu vyhovieť sťažovateľom, kritikom a „hazardným hráčom“…

KALENDÁR VČELÁRA – JÚN

Aj keď je počasie tohto roku atypické už od nástupu jari, jedno je isté. Podľa kalendára začína leto a po najdlhšom dni v roku sa nám začne pomaly, ale iste deň krátiť. Neznamená to však, že zároveň ubúda práce pri včelách. Na včelnici V nížinných oblastiach zvyčajne dokvitá agát, kočovný včelári ťahajú svoje vozy na druhý a potom začína…

ZOZNAM VETERINÁRNYCH LIEKOV A PRÍPRAVKOV URČENÝCH PRE VČELY NA LIEČBU VARROÁZY

Vážení predsedovia R SVS, členovia Ú SVS, AÚVL, pre uľahčenie Vašej práce pri zabezpečovaní dobrého zdravotného stavu včelstiev vo včelárskej sezóne 2020 Vám nižšie uvádzam prehľad schválených veterinárnych liekov a prípravkov určených pre včely na liečvu varroázy ŠVPS S s uvedením účinnej látky v liečive a jeho správnu indikáciu. Lýdia Kubinová – SÚ SVS    Zoznam_VL_a_pripr_pre_vcely_na_liecbu_varroazy

Opätovné spustenie vzdelávacích aktivít

Vážení predsedovia R SVS, členovia Ú SVS,  na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu SR, ÚVZ SR o zlepšení epidemiologickej situácie spôsobenej vírusom COVID-19, je možné opäť vykonávať vzdelávacie aktivity a hromadné podujatia s účasťou do 100 osôb.Je však potrebné dodržiavať nariadenia  a opatrenia Úradu verejného zdravotníctva  SR a dodržiavať 2 – metrový rozostup medzi účastníkmi. Hygienické zariadenia priestorov (toalety) musia…