+421 901 705 436 svs@orava.sk

Slovenský včelár 3/2011

Slovenský včelár 3/2011   Vážení priatelia včelári, milí čitatelia; je mi cťou, že Vás môžem pozdraviť na prahu nového kalendárneho mesiaca marec, v tretej dekáde ktorého privítame prvý jarný deň. Tento symbolizuje prelom ročných období, končiacej sa zimy a nástup začiatku jari. Vo všeobecnosti je možné konštatovanie, že po nepriaznivom včelárskom roku 2010, nie je príliš prajná pre pokojné zimovanie…

Slovenský včelár 2/2011

Slovenský včelár 2/2011  Vážení priatelia včelári, milí čitatelia; dovoľte mi, aby som sa prihovoril k Vám ako novozvolený predseda SVS a Ú SVS v úvodníku nášho Slovenského včelára, ktorý sme spolu s Redakčnou radou pripravili pre jeho druhé vydanie v r. 2011, na najkratší mesiac kalendárneho roka február. Doteraz bolo zaužívaným pravidlom, a to už z čias môjho predchodcu…

Slovenský včelár 12 / 2010

 Slovenský včelár 12/2010 Vážení priatelia včelári, vážení čitatelia; dvanáste číslo nášho Slovenského včelára, v úvodníku ktorého sa k Vám prihováram a Vás všetkých zo srdca pozdravujem, je neklamným dôkazom toho, že sa končí ďalší kalendárny rok. V plynutí času a vo víre života, či už občianskeho alebo včelárskeho sme si možno ani nestihli uvedomiť, že sme všetci žijúci o…

Slovenský včelár 11/2010

Slovenský včelár  11 / 2010 Vážení priatelia včelári, milí čitateli v mesiaci november bolo donedávna zvykom a tradíciou, že sezónne práce na našich včelniciach už boli ukončené a včelár sa v nastávajúcej zime mohol venovať prípravám včelárskeho inventára, výrobe úľov a jeho doplnkov, ich  rekonštrukciám pre nastávajúcu včelársku sezónu. Trošku obďaleč od svojich včielok, v zajatí inakšej atmosféry svojej stolárskej…

Slovenský včelár 10/2010

Slovenský včelár  10 / 2010 Vážení priatelia včelári, vážení čitatelia, predchádzajúcom čísle SV som sa ako zodpovedný redaktor SV a predseda SVS v jeho úvodníku bližšie zmienil o 4. ročníku Slovenského medového festivalu v Trstenej. Ako som v ňom uviedol, SMF si za obdobie svojho trvania vytvoril primerané miesto, úctu a vážnosť v celej súčasnej spoločnosti. Som rád, že…

Slovenský včelár 9/2010

Slovenský včelár  9 / 2010 Vážení priatelia včelári obsahu septembrového úvodníka nášho spolkového časopisu ma motivovalo najdôležitejšie tohtoročné včelárske podujatie, venované propagácii slovenského včelárstva, jeho významu a prínosu pre verejnosť i celú prírodu. Je ním Slovenský medový festival, ktorý sa v tomto roku, presne v dňoch 15. a 16. júla konal už po štvrtý krát v Trstenej. Aj keď…

Slovenský včelár 7 – 8/2010

Slovenský včelár 7 – 8 / 2010 Vážení čitatelia; dostáva sa Vám do rúk letný dvojmesačník časopisu Slovenský včelár. V tretej dekáde júna sme vstúpili do lunárneho letného slnovratu, ktorý je signálom pre včelársku komunitu, že naše včelstvá sú na vrchole svojej početnosti a rozvoja. Letný slnovrat je zároveň aj signálom pre naše včielky na to, aby odštartovali v…

Slovenský včelár 6/2010

Slovenský včelár 6 / 2010 Vážení priatelia včelári, vážení čitatelia;všetkých Vás srdečne pozdravujem v úvodníku ďalšieho vydania nášho Slovenského včelára. Jeho júnové vydanie vychádza práve v čase vrcholiacej včelej i včelárovej sezóny, kedy maximálne rastú plochy včelieho plodu a početnosť včelieho spoločenstva v úľoch a úmerne k tomu rastie aj rozsah a početnosť našich včelárskych prác. Presuny včelstiev za…