+421 901 705 436 svs@orava.sk

Slovenský včelár 10/2010

Slovenský včelár  10 / 2010 Vážení priatelia včelári, vážení čitatelia, predchádzajúcom čísle SV som sa ako zodpovedný redaktor SV a predseda SVS v jeho úvodníku bližšie zmienil o 4. ročníku Slovenského medového festivalu v Trstenej. Ako som v ňom uviedol, SMF si za obdobie svojho trvania vytvoril primerané miesto, úctu a vážnosť v celej súčasnej spoločnosti. Som rád, že…

Slovenský včelár 9/2010

Slovenský včelár  9 / 2010 Vážení priatelia včelári obsahu septembrového úvodníka nášho spolkového časopisu ma motivovalo najdôležitejšie tohtoročné včelárske podujatie, venované propagácii slovenského včelárstva, jeho významu a prínosu pre verejnosť i celú prírodu. Je ním Slovenský medový festival, ktorý sa v tomto roku, presne v dňoch 15. a 16. júla konal už po štvrtý krát v Trstenej. Aj keď…

Slovenský včelár 7 – 8/2010

Slovenský včelár 7 – 8 / 2010 Vážení čitatelia; dostáva sa Vám do rúk letný dvojmesačník časopisu Slovenský včelár. V tretej dekáde júna sme vstúpili do lunárneho letného slnovratu, ktorý je signálom pre včelársku komunitu, že naše včelstvá sú na vrchole svojej početnosti a rozvoja. Letný slnovrat je zároveň aj signálom pre naše včielky na to, aby odštartovali v…

Slovenský včelár 6/2010

Slovenský včelár 6 / 2010 Vážení priatelia včelári, vážení čitatelia;všetkých Vás srdečne pozdravujem v úvodníku ďalšieho vydania nášho Slovenského včelára. Jeho júnové vydanie vychádza práve v čase vrcholiacej včelej i včelárovej sezóny, kedy maximálne rastú plochy včelieho plodu a početnosť včelieho spoločenstva v úľoch a úmerne k tomu rastie aj rozsah a početnosť našich včelárskych prác. Presuny včelstiev za…

Slovenský včelár 5/2010

Vážení čitatelia, dostávate do rúk májové vydanie Slovenského včelára. Dúfam že Vášho obľúbeného časopisu, usudzujúc podľa jeho percentuálneho odberu, ktorý vďaka Vám dosiahol v tomto roku v prepočte na počet členov nášho Spolku včelárov Slovenska úctyhodných 75 %. Do akej miery sa môj úsudok ako jeho zodpovedného redaktora zhoduje so skutočnou realitou neodvážim sa odhadnúť. Situácia v odbere časopisu…

Slovenský včelár 4/2010

Vážení čitatelia, všetkých Vás srdečne pozdravujem v úvodníku ďalšieho čísla Slovenského včelára. V období kedy budete čítať jeho články bude v ročnom období včasného predjaria za nami už jarná rovnodennosť so začiatkom jari. Prvým fenologickým náznakom, že zimný kľud pomaly končí je lieska. Keď rozkvitne, naše včielky už rozhodne nie sú bez plodu. V mnohých oblastiach Slovenska tento okamih…

Slovenský včelár 3/2010

Vážení čitatelia; mesiac marec s prvým jarným dňom možno označiť okrem zaužívaného označenia „marec – mesiac knihy“ aj prívlastkom mesiaca „nového života“. Príroda a v nej časť flóry i fauny sa prebúdza k novému životu i zo „zimného spánku“ k svojmu aktívnemu životu, rozmnožovaniu sa a rozvoju. Marec je aj včelárovým nástupom k novým činnostiam na jeho včelnici, ku…

Slovenský včelár 2/2010

Vážení čitatelia, dostáva sa Vám do rúk druhé číslo nášho spolkového časopisu Slovenský včelár. V období, keď nám písal úvodník do jeho prvého čísla p. minister pôdohospodárstva SR – Ing. Vladimír Chovan, končil sa kalendárny rok 2009. A tak mi dovoľte, aby som Vám dnes aj ja ZR SV i predseda SVS na začiatku druhého kalendárneho mesiaca február roku…

Slovenský včelár 2008

Slovenský včelár 1-2/2008 Z OBSAHU Ing. Pavol Kameník Príhovor ZR SV RR SV Zasadalo Predsedníctvo Žilinského kraja SVS Ing. Pavol Kameník 16. Valné zhromaždenie Spolku včelárov Slovenska SÚ SVS 4. zasadnutie Ú SVS SÚ SVS Dotácia včelárom z MP SR SÚ SVS Výzva 3 Ing. Pavol Kameník Hlavné priority SVS SÚ SVS Ročný plán vzdelávania členov SVS Ing. Ladislav…