+421 901 705 436 svs@orava.sk

Slovenský včelár 5/2010

Vážení čitatelia, dostávate do rúk májové vydanie Slovenského včelára. Dúfam že Vášho obľúbeného časopisu, usudzujúc podľa jeho percentuálneho odberu, ktorý vďaka Vám dosiahol v tomto roku v prepočte na počet členov nášho Spolku včelárov Slovenska úctyhodných 75 %. Do akej miery sa môj úsudok ako jeho zodpovedného redaktora zhoduje so skutočnou realitou neodvážim sa odhadnúť. Situácia v odbere časopisu…

Slovenský včelár 4/2010

Vážení čitatelia, všetkých Vás srdečne pozdravujem v úvodníku ďalšieho čísla Slovenského včelára. V období kedy budete čítať jeho články bude v ročnom období včasného predjaria za nami už jarná rovnodennosť so začiatkom jari. Prvým fenologickým náznakom, že zimný kľud pomaly končí je lieska. Keď rozkvitne, naše včielky už rozhodne nie sú bez plodu. V mnohých oblastiach Slovenska tento okamih…

Slovenský včelár 3/2010

Vážení čitatelia; mesiac marec s prvým jarným dňom možno označiť okrem zaužívaného označenia „marec – mesiac knihy“ aj prívlastkom mesiaca „nového života“. Príroda a v nej časť flóry i fauny sa prebúdza k novému životu i zo „zimného spánku“ k svojmu aktívnemu životu, rozmnožovaniu sa a rozvoju. Marec je aj včelárovým nástupom k novým činnostiam na jeho včelnici, ku…

Slovenský včelár 2/2010

Vážení čitatelia, dostáva sa Vám do rúk druhé číslo nášho spolkového časopisu Slovenský včelár. V období, keď nám písal úvodník do jeho prvého čísla p. minister pôdohospodárstva SR – Ing. Vladimír Chovan, končil sa kalendárny rok 2009. A tak mi dovoľte, aby som Vám dnes aj ja ZR SV i predseda SVS na začiatku druhého kalendárneho mesiaca február roku…

Slovenský včelár 2008

Slovenský včelár 1-2/2008 Z OBSAHU Ing. Pavol Kameník Príhovor ZR SV RR SV Zasadalo Predsedníctvo Žilinského kraja SVS Ing. Pavol Kameník 16. Valné zhromaždenie Spolku včelárov Slovenska SÚ SVS 4. zasadnutie Ú SVS SÚ SVS Dotácia včelárom z MP SR SÚ SVS Výzva 3 Ing. Pavol Kameník Hlavné priority SVS SÚ SVS Ročný plán vzdelávania členov SVS Ing. Ladislav…

Slovenský včelár 1/2010

Vážení včelári, v Novom roku 2010 vám prajem veľa tvorivých síl, energie, zdravia a šťastia vo vašej krásnej práci so živými tvormi. Váš cieľ vyrábať odpradávna využívanú a zdravú slovenskú potravinu vo vysokej kvalite, k akej med patrí, stojí za tú námahu. Dovoľte mi na prahu Nového roka sa vám za toto vaše snaženie

Slovenský včelár 2009

Slovenský včelár 1/2009 Z OBSAHU Príhovor zodpovedného redaktora Ing. Pavol Kameník Dotácie na opeľovaciu činnosť včiel Lýdia Kubinová 4. riadne zasadnutie Ú SVS Ľudovít Žilinský 17. VZ SVS Miroslav Novák Prednáška v Bytči Upútavka na internetovú stránku SVS Ing. Ladislav Gajdoš Otázky a odpovede zo včelárstva Peter Geleta Kalendárium Ing. Ladislav Gajdoš Triedenie plástov Prehľad obdobia kvitnutia rastlín najdôležitejších…