恭喜, 站点创建成功!

站点创建成功,本页面由系统自动生成。

 • 本页面在FTP根目录下的index.html
 • 您可以删除或覆盖本页面
 • FTP相关信息,请到宝塔后台查看
 • 我们为您提供了完善的数据备份功能,请到后台进行相关设置
 • 恭喜,站点创建成功!

  恭喜, 站点创建成功!

  站点创建成功,本页面由系统自动生成。

 • 本页面在FTP根目录下的index.html
 • 您可以删除或覆盖本页面
 • FTP相关信息,请到宝塔后台查看
 • 我们为您提供了完善的数据备份功能,请到后台进行相关设置
 • ČASOPIS – Page 4
  +421 901 705 436 svs@orava.sk

  Slovenský včelár 11-12/2015

  Vážení čitatelia; ako býva dobrým zvykom, úvodník posledného dvojčísla nášho SV v r. 2015 určeného na mesiace november — december chcem venovať môjmu zamysleniu sa nad kalendárnym rokom 2015 a retrospektívnemu pohľadu na niektoré dôležité míľniky nášho SVS absolvované v jeho doterajšom priebehu.Po 23. VZ SVS v Trstenej — SVS rozbehol prostredníctvom nášho SÚ SVS a R SVS jednotlivé činnosti…

  Slovenský včelár 9-10/2015

  Vážení čitatelia, dovolenkové a prázdninové obdobie skončilo a pre nás včelárov beží plným prúdom nový včelársky rok. Aby bol rovnako úspešný ako ten skončený, je dôležité venovať popri iných nevyhnutných prácach maximálnu pozornosť už na jeho začiatku starostlivému a včasnému akŕmeniu včelstiev, ktorému musia predchádzať práce (najmä v oblastiach s výskytom neskorej medovicovej a najmä melecitóznej znášky), ktoré musia…

  Slovenský včelár 7-8/2015

  Vážení čitatelia; kalendárne mesiace júl a august patria vo väčšine sveta z celospoločenského uhla pohľadu medzi mesiace prázdninové a dovolenkové. Naopak, v našej včelárskej komunite sú mesiacmi, v období ktorých vrcholí množstvo práce a končí včelárska sezóna a s ňou aj „starý“ včelársky rok a začínajú prípravy včelára s včelstvami na nový včelársky rok. Je preto namieste krátky pohľad…

  Slovenský včelár 5-6/2015

  Vážení čitatelia, vážení priatelia včelári; prihováram sa k Vám v období, kedy celá božia príroda v dôsledku svojich zákonitostí rozkvitá a láka naše včielky do svojich príbytkov, do svojich kvetných útrob, do svojho kráľovstva… Rozsiahle rozkvitnuté lány repky i agátové lesy a stromoradia sú pozvánkou, príležitosťou i nádejou pre včelstvá i mnohých slovenských kočujúcich včelárov. Napriek poslaniu našej včielky,…

  Slovenský včelár 3-4/2015

  Vážení čitatelia; všetkých Vás srdečne pozdravujem v úvode ďalšieho dvojčísla 3-4 nášho odborného včelárskeho časopisu Slovenský včelár, jednak ako nanovo zvolený predseda SVS a Ú SVS a jednak ako zodpovedný redaktor SV. Jeho obsah bude pozostávať z dvoch pohľadov. Jeden z nich bude na súčasnú situáciu na Slovensku po r. 1990 a ten druhý bude pohľadom na situáciu v…

  Slovenský včelár 1-2/2015

  Vážení čitatelia; dovoľte mi, aby som Vás pozdravil všetkých, ktorí ste sa v r. 2015 rozhodli pre odber nášho Slovenského včelára, odborného včelárskeho časopisu, ktorý sa ako jediný môže pýšiť prvenstvom, ktorým je, že je na území Slovenska najstaršie vydávaným včelárskym časopisom, vydávaným od roku 1923. Pevne verím, že toto prvenstvo mu doteraz nikto nezobral a aj napriek nemalému…

  Slovenský včelár 11-12/2014

  Vážení čitatelia; mesiac december, ktorý je druhým mesiacom, pre ktorý je určený tento výtlačok nášho spolkového Slovenského včelára je zároveň aj 12 mesiacom roka, ktorý ohraničuje a završuje kalendárny rok 2014. Ohraničenie určitej veličiny, časovej éry, predmetu či telesa umožňuje vykonať jej zhodnotenie, kalkuláciu, zloženie účtu, rozmer a napísanie výsledku. Platí to aj o roku 2014 z pohľadu nás — včelárov….

  Slovenský včelár 9-10/2014

  Vážení čitatelia, končiace sa prázdninové a dovolenkové obdobie vystriedalo obdobie nástupu na naše pracoviská, školopovinnej mládeže a študentov do škôl a na VŠ a univerzity. V našej včelárskej komunite, v ktorej väčšina spojila svoje občianske životy s chovom drobnej včielky doznieva znášková sezóna a v rámci nej posledné práce spojené s nástupom nového včelárskeho roka. K nemu neodmysliteľne patrí…

  Slovenský včelár 7-8/2014

  Vážení čitatelia, dvojčíslo 7—8 nášho Slovenského včelára, ktorý sa Vám dostáva do rúk prostredníctvom Vášho doručovateľa, mnohých z Vás zastihne pri vrcholiacich sezónnych včelárskych prácach, iných pri oddychu s Vašimi príbuznými, či priateľmi v krásnych prírodných zákutiach a letoviskách. Tá druhá skupina čitateľov SV je tou šťastlivejšou, aj keď určite menej početnejšou, v duchu slovenskej pracovitej