+421 901 705 436 svs@orava.sk

Slovenský včelár 1 / 2013

Vážení čitatelia, vážení priatelia včelári; mesiac január je prvým mesiacom nového kalendárneho roka, roka 2013. Dovoľte mi preto, ako predsedovi SVS i zodpovednému redaktorovi nášho spolkového časopisu Slovenský včelár Vám,  všetkým jeho čitateľom a včelárom popriať na začiatku jeho prvého úvodníka veľa zdravia, síl, rodinného porozumenia, vzájomnej tolerancie a  priateľstva v súkromnom i spoločenskom prostredí a uspokojenie a radosť…

Slovenský včelár 12 / 2012

Vážení priatelia včelári, vážení čitatelia; dnešný môj úvodník patrí poslednému 12. číslu SV vydávaného naším Ú SVS v kalendárnom roku 2012. Nevyhnem sa v ňom krátkej rekapitulácii končiaceho sa roka z pohľadu jeho vydávania, podmienok jeho tvorby, odberu, záujmu členov SVS o vytváranie jeho obsahovej náplne, či z pohľadu jeho kritikov atď. V zmysle Uznesenia Ú SVS i VZ…

Slovenský včelár 11 / 2012

Vážení čitatelia; všetkých Vás vítam v úvodníku novembrového vydania Slovenského včelára. Dovoľte mi, aby som sa v ňom spoločne s Vami, jeho súčasnými čitateľmi v krátkosti zamyslel nad jeho nedávnou minulosťou, jeho doterajšou históriou a skutočnosťami, ktoré s ním súvisia. Prvé jeho číslo vyšlo v r. 1923. Teda pred takmer 90-timi rokmi. Jeho prvým redaktorom bol Jur Babka. V…

Slovenský včelár 10 / 2012

Vážení čitatelia; doznievajúci koniec vegetačného obdoba v našej prírode, zbery posledných zvyškov úrod z lánov a polí našich poľnohospodárov a záhradkárov sú typické pre mesiac október, pre ktorý je určené toto vydanie nášho Slovenského včelára. Všetkých Vás vítam v jeho úvodníku a prajem príjemné čítanie a povzbudenie pre Vašu ušľachtilú, matke prírode prospešnú a Bohu milú záľubu. Som rád,…

Slovenský včelár 9 / 2012

Práce so včelstvami spojené s nástupom nového včelárskeho roka a s ukončením predchádzajúcej sezóny doprevádzajú každého včelára v priebehu druhého prázdninového a dovolenkového letného mesiaca — augusta, kedy píšem pre všetkých čitateľov Slovenského včelára tieto riadky úvodníka  jeho septembrového vydania. V priemere celého Slovenska patril rok 2012 k tým niektorým predchádzajúcim rokom, v ktorých úroda a výťažok medu  dosiahli…

Slovenský včelár 7-8 / 2012

Vážení čitatelia SV; je mi cťou, že sa k Vám môžem opätovne prihovoriť aj v úvodníku nášho jediného dvojmesačníka Slovenského včelára. Je určený pre všetkých Vás, bez ohľadu na to, ako ste si naplánovali a rozdelili na toto obdobie svoje práce pri Vašom prekrásnom a užitočnom koníčku – včelárení s prázdninovým a dovolenkovým oddychom so svojimi príbuznými, deťmi či…

Slovenský včelár 6 / 2012

Vážení čitatelia, dovoľte mi, aby som Vás všetkých zo srdca pozdravil v úvodníku Slovenského včelára, ktorý sme v spolupráci s Redakčnou radou pripravili na mesiac jún. Mesiac jún je označovaný za mesiac lesov. V nedávnej minulosti patrilo aj Slovensko ku tým málo krajinám  v Európe, ktorých územia boli pokryté čo do celkovej rozlohy z väčšej polovice lesami — s…

Slovenský včelár 5 / 2012

Vážení čitatelia; dostávate do rúk májové vydanie Slovenského včelára. Mesiac máj zvykne označovať ľudská populácia v našich zemepisných šírkach a dĺžkach aj prívlastkom „máj — mesiac lásky“. Patrí mu aj rad ďalších prívlastkov, akými sú napríklad  najkrajší, mesiac zamilovaných, mesiac kvetov… Príznačné je preň aj označenie mesiac mláďat, nového života… V našej  včelárskej ríši je mesiac máj mesiacom prvých…

Slovenský včelár 4 / 2012

Vážení priatelia; vítam Vás na stránkach nášho Slovenského včelára. Obsah jeho štvrtého čísla sme sa na zasadnutí Redakčnej rady snažili starostlivo zostaviť tak, aby bol príťažlivý, pútavý a zaujímavý pre všetky kategórie jeho čitateľov. Podstatnú časť jeho doterajších rubrík, ktoré sa Vám páčia sme ponechali približne v rovnakom rozsahu. Sú to rubriky „Pripomínam si“ venované významným včelárskym osobnostiam, ďalej…