+421 901 705 436 svs@orava.sk

Slovenský včelár 5-6/2015

Vážení čitatelia, vážení priatelia včelári; prihováram sa k Vám v období, kedy celá božia príroda v dôsledku svojich zákonitostí rozkvitá a láka naše včielky do svojich príbytkov, do svojich kvetných útrob, do svojho kráľovstva… Rozsiahle rozkvitnuté lány repky i agátové lesy a stromoradia sú pozvánkou, príležitosťou i nádejou pre včelstvá i mnohých slovenských kočujúcich včelárov. Napriek poslaniu našej včielky,…

Slovenský včelár 3-4/2015

Vážení čitatelia; všetkých Vás srdečne pozdravujem v úvode ďalšieho dvojčísla 3-4 nášho odborného včelárskeho časopisu Slovenský včelár, jednak ako nanovo zvolený predseda SVS a Ú SVS a jednak ako zodpovedný redaktor SV. Jeho obsah bude pozostávať z dvoch pohľadov. Jeden z nich bude na súčasnú situáciu na Slovensku po r. 1990 a ten druhý bude pohľadom na situáciu v…

Slovenský včelár 1-2/2015

Vážení čitatelia; dovoľte mi, aby som Vás pozdravil všetkých, ktorí ste sa v r. 2015 rozhodli pre odber nášho Slovenského včelára, odborného včelárskeho časopisu, ktorý sa ako jediný môže pýšiť prvenstvom, ktorým je, že je na území Slovenska najstaršie vydávaným včelárskym časopisom, vydávaným od roku 1923. Pevne verím, že toto prvenstvo mu doteraz nikto nezobral a aj napriek nemalému…

Slovenský včelár 11-12/2014

Vážení čitatelia; mesiac december, ktorý je druhým mesiacom, pre ktorý je určený tento výtlačok nášho spolkového Slovenského včelára je zároveň aj 12 mesiacom roka, ktorý ohraničuje a završuje kalendárny rok 2014. Ohraničenie určitej veličiny, časovej éry, predmetu či telesa umožňuje vykonať jej zhodnotenie, kalkuláciu, zloženie účtu, rozmer a napísanie výsledku. Platí to aj o roku 2014 z pohľadu nás — včelárov….

Slovenský včelár 9-10/2014

Vážení čitatelia, končiace sa prázdninové a dovolenkové obdobie vystriedalo obdobie nástupu na naše pracoviská, školopovinnej mládeže a študentov do škôl a na VŠ a univerzity. V našej včelárskej komunite, v ktorej väčšina spojila svoje občianske životy s chovom drobnej včielky doznieva znášková sezóna a v rámci nej posledné práce spojené s nástupom nového včelárskeho roka. K nemu neodmysliteľne patrí…

Slovenský včelár 7-8/2014

Vážení čitatelia, dvojčíslo 7—8 nášho Slovenského včelára, ktorý sa Vám dostáva do rúk prostredníctvom Vášho doručovateľa, mnohých z Vás zastihne pri vrcholiacich sezónnych včelárskych prácach, iných pri oddychu s Vašimi príbuznými, či priateľmi v krásnych prírodných zákutiach a letoviskách. Tá druhá skupina čitateľov SV je tou šťastlivejšou, aj keď určite menej početnejšou, v duchu slovenskej pracovitej

Slovenský včelár 5-6/2014

Vážení čitatelia; držíte v rukách ďalšie dvojčíslo nášho odborného včelárskeho časopisu Slovenský včelár. V spolupráci s členmi redakčnej rady sme ho pripravili na mesiace máj — jún. Mesiac máj má prívlastok mesiac lásky, zaľúbených, rozkvetu mnohých našich rastlín, kríkov, stromov, v živočíšnej ríši príchodu mnohých druhov a jedincov na tento pozemský svet… Mesiac jún sa spája s prívlastkom mesiac…

Slovenský včelár 3-4/2014

Vážení čitatelia, vážení priatelia včelári; záver kalendárneho roka je spojený s hodnotením prežitých udalostí v jeho priebehu. Začiatok — obdobím nových plánov, predsavzatí a nádejí… Dňa 25. 1. 2014 sa v mestečku Žarnovica zišlo celkom 43 delegátov našich Regionálnych spolkov včelárov Slovenska na 22. Valnom zhromaždení Spolku včelárov Slovenska, aby spoločne s vedením nášho v roku 1990 obnoveného Spolku…

Slovenský včelár 1-2/2014

Vážení čitatelia; na základe Vášho rozhodnutia dostáva sa Vám v r. 2014 prvé vydanie nášho odborného včelárskeho dvojmesačníka Slovenský včelár. Jeho prvé vydanie vyšlo v r. 1923, teda pred takmer 91 rokom a preto nie je samochválou, ale prejavom úcty a realitou, keď uvediem, že Slovenský včelár je najdlhšie vydávaným včelárskym časopisom na Slovensku. Zaslúži si preto, aby od…