+421 901 705 436 svs@orava.sk

Slovenský včelár 4 / 2012

Vážení priatelia; vítam Vás na stránkach nášho Slovenského včelára. Obsah jeho štvrtého čísla sme sa na zasadnutí Redakčnej rady snažili starostlivo zostaviť tak, aby bol príťažlivý, pútavý a zaujímavý pre všetky kategórie jeho čitateľov. Podstatnú časť jeho doterajších rubrík, ktoré sa Vám páčia sme ponechali približne v rovnakom rozsahu. Sú to rubriky „Pripomínam si“ venované významným včelárskym osobnostiam, ďalej…

Slovenský včelár 3 / 2012

Vážení čitatelia; najkratší mesiac v kalendárnom roku vystriedal mesiac marec, pre vydanie 3. čísla mesačníka SV ktorého je určený aj tento úvodník. Na jeho začiatku mi dovoľte, aby som Vás všetkých, či už stálych alebo celkom nových odberateľov nášho SV srdečne pozdravil a poprial Vám ako jeho zodpovedný redaktor nielen pevné zdravie, ale aj príjemné chvíle pri jeho čítaní…

Slovenský včelár 2 / 2012

Vážení čitatelia; vítam Vás v úvodníku februárového vydania nášho Slovenského včelára. Hoci mesiac február je spomedzi všetkých svojich dvanástich bratov najkratším mesiacom v roku, kritéria ktoré vyjadrujú hodnoty významných dejov, ktoré sa v jeho priebehu odohrávajú v superorganizme najmenšieho doma chovaného hospodárskeho zvieratka – včelstva v ničom tento mesiac za nimi nezaostáva. Naopak. Po zimnom slnovrate včelie spoločenstvo veľmi…

Včelársky zápisník 2012

Vážení priatelia včelári; dostáva sa Vám do rúk tretí spolkový Včelársky zápisník, ktorý sme pre Vás pripravili na rok 2012. Jeho formát, rozsah a počet strán je v ňom rovnaký ako mal jeho predchodca v r. 2011. Je preto pochopiteľné, že sme sa z týchto dôvodov rozhodli pre jeho vyhotovenie vo viazanej podobe. Doterajšie pozitívne ohlasy našich členov, ktorí…

Slovenský včelár 1/2012

Vážení čitatelia; V čase kalendárneho roka 2012, mesiaca január, kedy budete čítať prvé stránky nášho spolkového časopisu Slovenský včelár, bude tomu presne 89 rokov, čo vyšlo jeho prvé číslo, presne 1. januára 1923. Podnetom pre kladné uznesenie výboru Zemského ústredia  včelárskych spolkov na Slovensku dňa 3. decembra 1922 ohľadne vydávania vlastného časopisu bol vplyv osobnosti a silný dojem slov…

Slovenský včelár 12/2011

Vážení priatelia včelári, vážení čitatelia; som rád, že sa k Vám všetkým môžem už po jedenásty krát v tomto roku prihovoriť v úvodníku nášho spolkového mesačníka, ktorý sme spolu s redakčnou radou pripravili na posledný mesiac kalendárneho roka 2011, december. Chcem sa v ňom spolu s Vami podeliť nielen s jeho skráteným obsahom, ale najmä s novými odbornými článkami…

Slovenský včelár 11/2011

Vážení priatelia včelári, stalo sa už pravidlom, že úvodná stránka nášho odborného časopisu SV patrí môjmu príhovoru k Vám, ako aj k ostatným jeho čitateľom. Mojim cieľom je, aby už z neho ste sa heslovite dozvedeli o aktuálnych informáciách z posledného obdobia, ktoré naša členská základňa SVS prežila. Druhá jeho časť patrí krátkym mojim reakciám na prácu v našich…

Slovenský včelár 10/2011

Vážení priatelia; v dnešnom mojom príhovore zodpovedného redaktora Vás všetkých čitateľov nášho časopisu chcem v jeho úvode čo najsrdečnejšie pozdraviť a popriať Vám príjemné prežívanie posledného kvartálu tohto kalendárneho roka. Ako sami badáte, tohtoročné jesenné počasie je veľmi priaznivé, teplé a na prevažnej väčšine územia Slovenska až nadmieru suché. Uvedený  ráz počasia spôsobil v priebehu mesiacov august a september…

Slovenský včelár 9/2011

Vážení priatelia včelári, milí čitatelia; v úvodníku septembrového vydania nášho Slovenského včelára sa chcem zamyslieť spolu s Vami nad práve sa končiacim prelomom dvoch včelárskych rokov a udalosťami, ktoré sme v jeho priebehu prežívali a vnímali. Mesiace júl a august prežíva naša ľudská pospolitosť tradične na miestach, ktoré sú zdrojom relaxu, oddychu a čerpania nových fyzických i psychických síl….