+421 901 705 436 svs@orava.sk

Usmernenie Ú SVS č. 04 /06 /2011

Vážený priatelia;       na základe výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky  z 5. mája 2011 č.536/2011-100 o podrobnostiach pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a pri rozvoji  vidieka vyzvalo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka  SR  Spolok včelárov Slovenska na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v roku 2011 podľa 2 odst. 1 písm. l) na opeľovaciu činnosť včiel.

Štatút Svojpomocného fondu SVS

Spolok včelárov Slovenska vytvára a spravuje účelový Svoj Pomocný Fond Spolku včelárov Slovenska – skrátene SPF SVS.  Tvorba a účel fondu – fond je zameraný na zmiernenie niektorých škôd vzniknutých členom SVS na ich včelárskom majetku pri chove včiel a s nimi súvisiacich činnostiach. Pprostriedky SPF nemožno minúť na iné účely. SPF spravuje komisia zvlášť na to volená – komisia…

PROJEKT “Včely v službách človeka…“

My, slovenské včeličky, pozdravujeme Vás všetkých slovenských žiakov a žiačky z celého nášho srdca a obraciame sa na Vás s touto prosbou: Detičky! Neničte zbytočne náš chlebík a inú potravu, ktorú potrebujeme pre nás a pre naše detičky, a čo zostane, s radosťou Vám dávame všetko v podobe sladučkého medu. Nezabúdame ani na nemocných  a aj im k ich…

Projekt EÚ

PROJEKT “Včely v službách človeka a prírody v Euroregióne Tatry “ V roku 2010 Spolok včelárov Slovenska podpísal dohodu o spolupráci s Karpatským zväzom včelárov v Nowom Soczi (v Poľsku) pri riešení spoločného medzinárodného projektu pod názvom „Včela v službách človeka a prírody v Euroregióne Tatry“. Cieľom projektu je: • zmapovanie situácie, stavu a podmienok včelárenia na území Euroregiónu Tatry…