恭喜, 站点创建成功!

站点创建成功,本页面由系统自动生成。

 • 本页面在FTP根目录下的index.html
 • 您可以删除或覆盖本页面
 • FTP相关信息,请到宝塔后台查看
 • 我们为您提供了完善的数据备份功能,请到后台进行相关设置
 • 恭喜,站点创建成功!

  恭喜, 站点创建成功!

  站点创建成功,本页面由系统自动生成。

 • 本页面在FTP根目录下的index.html
 • 您可以删除或覆盖本页面
 • FTP相关信息,请到宝塔后台查看
 • 我们为您提供了完善的数据备份功能,请到后台进行相关设置
 • DOKUMENTY – Page 7
  +421 901 705 436 svs@orava.sk

  Základné dokumenty

  Stanovy Spolku včelárov Slovenska  24.09.2012     Organizačný poriadok 24.09.2012     Rokovací poriadok 24.09.2012 Novelizované Stanovy SVS      Novelizované Stanovy SVS l 04.05.2018    Novelizované Stanovy SVS 2 04.05.2018    Novelizované Stanovy SVS 3 04.05.2018    Novelizované Stanovy SVS 4 04.05.2018    Novelizované Stanovy SVS 5 04.05.2018    Novelizované Stanovy SVS 6 04.05.2018 Štatút Svojpomocného fondu SVS 08.10.2017…

  V ý z v a na predkladanie žiadosti

  V ý z v a na predkladanie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie podľa výnosu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 25.októbra 2011 č.917/2011-100, ktorým sa dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 5.mája 2011  č.536/2011-100 o podrobnostiach  pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a pri rozvoji vidieka.  Výzva na predkladanie žiadosti Termín 31.10.2012

  Projekt EÚ „Včely v službách človeka a prírody v Euroregióne Tatry”.

  Správy z predchádzajúcich rokov o včelárskej situácii vo svete v Európe a čiastočne i v Poľsku sú alarmujúce. V niektorých krajinách zaniklo až 50-60% včelstiev. Dôvody sa stále skúmajú, hoci prvé zistenia už boli formulované. Predchádzať tomuto znepokojujúcemu javu uskutočnil Karpatský zväz včelárov v Nowom Saczu ako žiadateľ a Spolok včelárov Slovenska v Trstenej ako partner realizáciu mikro-projektu pod…