+421 901 705 436 svs@orava.sk

Kurz medového pečiva

Spolok včelárov Slovenska v spolupráci s R SVS Želovce organizuje v dňoch 24. a 25. júna 2011 prvý kurz medového pečiva. Dvojdňový kurz pod vedením pani učiteľky

Včelársky zápisník na rok 2011

Včelársky zápisník  na rok 2011 Vážení priatelia včelári; Ústredie Spolku včelárov Slovenska vydalo pre všetkých členov SVS druhý spolkový Včelársky zápisník na rok 2011. K Vám, členom SVS sa dostáva s malým časovým sklzom, ktorý bol zapríčinený objektívnymi dôvodmi a to termínom konania 19. VZ SVS dňa 29.01.2011 v Žiline, ktoré ako všetci určite viete bolo volebným Valným zhromaždením,…