KALENDÁR VČELÁRA – APRÍL

Rok včelára v článkoch – Apríl
Konečne sa to začína rozbiehať. Život v prírode aj vo včeľom úli. Koncom mesiaca začínajú naplno rozkvitať ovocné sady a v južných oblastiach prvý zdroj znášky – repka olejná. Nastávajúcich 120 dní rozhodne o tom, aká bude úspešná včelárska sezóna.
Na včelnici
Práce na včelnici zo dňa na deň pribúda. Každý zanedbaný úkon sa nám môže nepríjemne odraziť na ekonomike včelárenia. V prvom rade treba vykonať jarnú prehliadku. Treba ju vykonať čo najskôr ako nám to počasie dovolí. Nie je to zvedavosť, ale zhodnotenie aktuálneho stavu včelstva. V južných častiach Slovenska sa dá prehliadka uskutočniť aj koncom marca, v severných väčšinou o pár dní neskôr. Na prehliadku si treba vybrať vhodné počasie. Nie je dobré pracovať pri hraničných teplotách, najmä ak je počasie premenlivé. Treba sa však poctivo pripraviť, aby sme od včiel nemuseli zbytočne odbiehať pre zabudnuté veci. A čo je potrebné k jarnej prehliadke?
Ak včelár včelári v úľoch s odnímateľnými dnami, tak náhradné, čisté a vydezinfikované dná. Ak má včelár staré klasické úle, tak aspoň pár plodísk pre prípad potreby, špachtľu s metličkou a samozrejme nádobu na nečistoty z dna úľa. Ďalej je potrebný zošit na evidenciu stavu včelstva. Veľa včelárov túto pomôcku podceňuje, myslia si, že si všetko zapamätajú, alebo si údaje zapisujú na kúsok papiera a ten nechávajú pod strechou daného úľa. Je to vždy lepšie ako nič, ale zošit je najpraktickejší. Informácie v ňom si včelár odnesie domov a po preštudovaní záznamov z predchádzajúcej prehliadky si vie pripraviť pomôcky pre ďalšiu prehliadku a to konkrétne pre daný úľ. Bohužiaľ, veľa včelárov otázku evidencie podceňuje.
Včelári, ktorí používajú uteplivky si pri prehliadke začiatkom mesiaca buď pripravia suché, alebo si pripravia miesto v závetrí a na slnku, kde im tieto uteplivky počas dňa uschnú. Poruke treba mať, ak ich včelár má, aj pár odložencov s matkami. V prípade bezmatkovosti rodiny sa potom dá situácia riešiť okamžite.
Pri jarnej prehliadke je dôležité zamerať sa na:

silu včelstva – stačí spočítať počet obsadených rámikov včelami, pozor však na rámiky obsadené len na vrchnej časti, také rodiny sa môžu zdať silné pri pohľade z hora ( normalizované rámiky) ale realita môže byť iná.

stav zásob – tiež sa dá zhodnotiť pohľadom z hora, ak sú ešte zásoby vo vencoch, je potrebné aby mal včelí chumáč zásoby aj na krajných plástoch z oboch strán. V prípade nedostatku zásob treba včelstvu pomôcť pridaním plástov od iného zdravého včelstva alebo pridať C-M cesto.

prítomnosť matky – dá sa zistiť jednoducho, či už podľa tvaru chumáča a správania sa včiel, alebo samotnou kontrolou plodovania. Ak matka nie je prítomná a včelstvo je ešte dostatočne silné, treba pridať odloženec s matkou naostro. Ak je počet včiel slabší, treba ho pripojiť k včelstvu s matkou. Je potrebné si uvedomiť jedno – so slabou rodinou je veľa roboty a málo úžitku. Radšej včelstvá pospájať a vo vhodnom čase narobiť odložence, ako sa celú sezónu trápiť so slabochom.

kvalitu matky – pri prehliadke rámikov hodnotíme aj kvalitu plodu. Ak je plod pekne zaviečkovaný, súvislý a matka intenzívne kladie, je všetko v poriadku. Ak je plod medzerovitý ale zdravý, matka začína mať problémy a včelstvo si treba zaznačiť medzi prvé na výmenu matky. Ak máme náhradné matky, treba ju vymeniť okamžite, v tomto čase ešte nie sú problémy s výmenou.

zdravotný stav – v tomto období sa môže začať objavovať zvápenatenie včelieho plodu. Odporúčame neliečiť, ale matku čím skôr vymeniť. Pri prehliadke sa treba zamerať hlavne na choroby plodu podliehajúce hláseniu – moru a hnilobe. Už pri medzerovitom plode treba prezrieť dná prázdnych buniek, či sa na nich nevyskytuje príškvar , typický pre mor. Podozrivé sú aj všetky volné, nevyliahnuté bunky, v tomto prípade treba otvoriť viečko a presvedčiť sa, či je tam zdravá larva alebo glejovitá hmota. V podozrivom prípade sa treba spojiť s inšpektorom zdravia včiel. Prehliadke plodu by sa mal poctivo venovať každý včelár, odfláknutím tohto úkonu ohrozuje nielen budúcnosť svojho včelárenia, ale aj včelárov vo svojom okolí.

stav rámikov – ak sa vo včelstve nachádzajú staré rámiky, ktoré z rôznych príčin neboli vyradené v predchádzajúcej sezóne, je vhodné ich vybrať a nahradiť svetlejšími rámikmi a v čase znášky aj medzistienkami alebo stavebnými rámikmi.

stav vnútorného prostredia úľa – pri odnímateľných dnách vymeniť zimné dno za čisté a vydezinfikované. V prípade pevných úľov, vyškrabať a vyzametať dno do čista, odpad zbierať do nádoby na to určenej a neskôr ho spáliť. Ja viem, že je to neekologické, ale v tomto prípade potrebné, oheň likviduje všetky zárodky možných chorôb. Výsledky jarnej prehliadky si treba poctivo zapísať. Z týchto záznamov môžeme čerpať v nasledujúcich týždňoch a maximálne si zracionalizovať prácu pri včelách. Pri jarných prehliadkach mnoho včelárov zužuje včelstvá na počet obsadených rámikov. Neodsudzujem to, len si treba uvedomiť, že zúženým včelstvám treba venovať viacej pozornosti pri postupnom rozširovaní, aby neprebehli rýchlo do rojovej nálady.
Keďže apríl je mesiac dosť premenlivý čo sa týka počasia, je potrebné sledovať predpovede, najmä dlhodobé. Dnes každá televízia uvádza 7-10 dňové predpovede alebo sa dá využiť aj internet. Podľa nastávajúceho počasia sa totiž dajú plánovať práce pri včelách. Rozširovať včelstvá nadstavovaním medníkov, prevesovanie plodu alebo pridávanie nadstavkov je dosť rizikové, ak má prísť dlhšia studená perióda. Na druhej strane, treba si uvedomiť, že sila včelstva rastie aj za zlého počasia, včely sa liahnu aj keď lietavky nelietajú, a koncom mesiaca pri znáške z repky musí mať včelstvo dostatok priestoru na med, peľ a matka na plodovanie. Ak tieto podmienky nemá, môže sa dostať do rojovej nálady.
Opisovať spôsoby rozširovania včelstva stavebnými rámikmi, medzistienkami alebo medníkmi nebudeme. Závisí to totiž od včelára, typu úľa, spôsobu včelárenia a dnes má pomaly každý svoj systém. Rozdielne spôsoby sú pri ležanoch, dvoj či trojpriestorových úľoch alebo NN systéme. Treba sa držať zásady, že včelstvo musí mať dostatok priestoru na sladinu aj v prípade nárazovej znášky v tomto mesiaci z repky, priestor na uloženie peľových zásob, ktoré v prípade repky obmedzujú matku v plodovaní, priestor pre kladenie matky a možnosť stavby stavebných rámikov alebo medzistienok. Ak nastane nedostatok len v jednej z týchto podmienok, môže nastať rojová nálada. A ak matka pochádza z rojovej materskej bunky z predchádzajúceho roka, je to takmer istota.
Začiatkom mesiaca, v prípade priaznivého počasia, včelári, zaoberajúci sa zberom peľu, nasadzujú peľochytové mriežky. Tým pripravia včelstvá na zber peľu z repky, keď je ho naozaj prebytok. Kočujúci včelári potrebujú zabezpečiť prehliadku včelstiev pred vykočovaním, musia sa dodržať všetky veterinárne predpisy. Keďže počasie je premenlivé, netreba si tento úkon nechávať na poslednú chvíľu.

NN včelárenie
Na rozdiel od dvojpriestorových úľov je začiatok sezóny pri NN systéme kľudný. Včelstvá vyzimovali v 3NN nadstavkoch. Pohľadom cez durofol sa zistí kondícia a stav zásob. Kombinácia poznatkov z vrchu a z podmetovej podložky nám presne určí sledované parametre. V prípade neistoty nie je problém odpáčiť dva NN od seba a zhodnotiť stav chumáča. Pri dostatku zásob netreba so včelstvom nič robiť. Mladá matka, dostatok zásob, priestoru, peľu, sú predpoklady na bezproblémový chod včelstva. Pri silnom včelstve je prechod medzi zimnou a letnou generáciou takmer nepostrehnuteľný. Stagnovanie rozvoja, alebo zoslabnutie sa takmer nevyskytuje. Podľa predpovede počasia je dobré si doma pripraviť NN s rámikmi. Pripravíme si NN s vystavaným panenským dielom a stavebným rámikom a NN s medzistenami + vystavané rámiky. Ak je to potrebné ešte pred znáškou sa rozšíri včelstvo o NN s panenskými rámikmi a v prípade nadbytku zásob sa tieto presunú na dno pod plodisko. Tesne pred znáškou z repky alebo na jej začiatku sa pridáva NN s medzistenami a v produkčných včelstvách aj materská mriežka. Niektorí včelári mriežku nepoužívajú, ja, keďže na odvčelnenie používam výklzy, áno. Ak pridávam NN s medzistenami už v znáške, roztrhnem plodisko a vrchnú zaplodovanú časť bez matky dávam na materskú mriežku. Namiesto vrchnej časti sa pod mriežku dostane NN s medzistenami. Po 7-10 dňoch používam zaplodovanú časť bez otvoreného plodu a materských buniek na tvorbu odložencov. O tom však až o mesiac. Rozširovanie včelstiev o NN je bezproblémové. Dopomáha tomu aj fakt, že pridávam NN medové po vytočení medu. Je až neuveriteľné s akou intenzitou včely obsadajú a prijímajú tento nový priestor.