KALENDÁR VČELÁRA – JANUÁR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Práce v januári.
Január ako prvý zimný a zároveň najchladnejší mesiac nám veľa prác na včelnici neumožňuje. Vykonávame bežné kontroly na včelnici. Tie úle, ktoré nemajú spodné vetranie, si vyžadujú väčšiu pozornosť v čase veľkého množstva snehu. Kým je sneh prachový a vzdušný netreba si robiť problémy s prístupom vzduchu do úľov. Horšie je, keď sa vytvorí ľadová vrstva na povrchu snehu, v tom prípade treba uvoľniť letáče opatrným a čo možno najtichším odhrnutím snehu.
Chovatelia matiek, ale aj ostatní včelári, môžu v tomto mesiaci odobrať zimné mŕtvolky včiel a zaslať ich na diagnostiku do VÚŽV odd. včelárstva v Liptovskom Hrádku. Pre registrovaných chovateľov matiek je to povinnosť, bez tohto vyšetrenia nemôžu chovať včelie matky na komerčný predaj. Z každého včelstva s ktorým sa počíta na chov matiek, či už plemenné včelstvá alebo včelstvá z ktorých berieme včely do oplodniačikov, treba odobrať minimálne 30 mŕtvoliek a najlepšie v zápalkových krabičkách označených číslom úľa ich zaslať na ústav. Laboratórne vyšetrenie je zamerané na výskyt spór nozematózy a na prítomnosť roztočíkovej nákazy (akarapidózy).
Počas dlhých zimných večerov prichádza čas aj na zhodnotenie ekonomiky nášho včelárenia. V klasicky ponímanom včelárstve je hlavným produktom med. Je to produkt, ktorý vieme zhodnotiť sami, v prípade jeho nadbytku ho predáme výkupcom alebo si ho ponecháme do nasledujúcej sezóny. Dá sa z neho spraviť medovina alebo so skryštalizovaným medom podnecovať včelstvá v bezznáškovom období namiesto cukrovo-medového cesta (pozor však na zdravotný stav včelstiev). Ďalším produktom je vosk. Produkcia vosku na včelstvo na Slovensku je malá, azda len progresívni včelári používajúci stavebné rámiky ho vyprodukujú v primeranom množstve (1 kg / včelstvo a viac ). Zhodnotenie vosku jeho priamym predajom nie je ekonomicky tak výhodné ako výroba sviečok a ozdôb. Materskú kašičku si vyprodukuje každý včelár pre svoju potrebu a známych, pri dnešných cenách a odbyte je len málo včelárov, ktorí ju produkujú vo veľkom. Propolis si môže každý naškrabať z rámikov alebo vydroliť zo zberných sietí, ale jeho produkcia je len malý kúsok z včelárovej ekonomiky.