+421 901 705 436 svs@orava.sk

SLOVENSKÁ VČELÁR 7 – 8 / 2018

Vážení čitatelia,
dvojčíslo Slovenského včelára, ktorý držíte v rukách pripravila redakčná rada SV pre Vás pre obdobie školských
letných prázdnin a pracovných dovoleniek. Niektoré profesné pracovné činnosti neumožňujú pracujúcim spoločné trávenie letných dovoleniek súčasne s dominantnou väčšinou nášho obyvateľstva. Medzi takéto skupiny pracujúcich patria aj naši priatelia, kolegovia včelári, ktorí chovajú väčší početvčelstiev. V označenom období po letnom slnovrate, kedy vyvrcholila expanzia včelích populácii, beží naďalej v plnom prúde včelárska sezóna spolu s prácami včelára. Presuny kočujúcich včelárov so včelstvami za poslednými výdatnejšími zdrojmi znášky, akými môžu byť kvitnúce lány slnečníc, či letné porasty s dostatočne roznoženými producentami medovice…
Ale ani včelári na trvalých stanovištiach sa v priebehu júla nemôžu sťažovať na nedostatok práce. V prípade, že v dolete ich včiel sa nachádzajú zmienené zdroje môžu očakávať posledné výdatnejšie znášky a súbežne so svojou nádejou sledovať jej výsledok, množstvo, zloženie a v prípade potreby včas reagovať na situáciu. V niektorých severných regiónoch Slovenska, napr. aj v našom — na Orave si takúto pohotovostnú reakciu včelára vyžiadala na prelome mesiacov máj — jún sporadická, nie príliš výdatná medovicová znáška melicitózneho medu. Súbežne s prácami včelára na včelnici v tomto období — na rozhraní júna a júla bola a je posledná príležitosť na využitie naplánovaných aktivít na nákup technických pomôcok, zariadení a včasné uplatnenie nákladov na ich zabezpečenie cez OZ SLOVENSKÍ VČELÁRI na ich refundáciu. Ako v predchádzajúcom roku, tak aj pre podporný rok 2018/2019 majú slovenskí včelári nezávisle na svojej organizovanosti, ktorí majú registrované svoje včelstvá v CRV požiadať o podporu opatrení NP. Pre našich členov je povzbudzujúce a potešujúce, že vytvorením nového OZ SLOVENSKÍ VČELÁRI v roku 2017 pribudli do neho v priebehu tohto roka 2018 ďalší noví členovia — OZ a to OZ Spolok včelárov Západného Slovenska a OZ Združenie včelárov Východného Slovenska — regiónu SPIŠ, ktorí v období rokov 2010/2011 odišli zo Spolku včelárov Slovenska do OZ Slovenská včela (a v tomto roku vzhľadom na skutočnosť, že Slovenský zväz včelárov sa rozhodol pre zrušenie OZ Slovenská včela a uplatnenie si samostatnej žiadosti o podporu v zmysle NV SR č. 135/2017) odišli aj z tohto OZ Slovenská včela… Príchodom týchto zmienených subjektov do OZ SLOVENSKÍ VČELÁ- RI, ako aj príchodom nových členov zo SZV do AVS prekročilo toto OZ už pomerne viditeľne magickú 10 %- nú hranicu podielu členov a ich včelstiev ku ostatným včelárom a ich včelstvám, ktorí sú organizovaní v CRV a dosahujú priemerný percentuálny podiel blízky hranici 17 %. V priebehu mesiaca júl je pre včelárov, okrem už uvedených prác, aj posledná príležitosť na rozšírenie počtu včelstiev podľa zaujímavej metódy „rozdeliť a ošetriť“, ktorú s úspechom už celé roky využíva v praxi popredný nemecký včelársky odborník Dr. sc. agr. G. Liebig, a ktorú popisujeme v článku pod názvom „Rozdeliť a ošetriť“ vo vnútri tohto vydania SV. Mnohé ďalšie uverejnené odborné, zaujímavé články od našich i zahraničných autorov verím, že Vás zaujmú, inšpirujú a povzbudia vo Vašej záslužnej práci.
Milí čitatelia, vážení priatelia včelári, prajem Vám úspešný záver včelárskej sezóny 2018 a požehnaný štart do novej včelárskej sezóny 2019.

Ing. Pavol Kameník
predseda SVS a ZR SV