+421 901 705 436 svs@orava.sk

SLOVENSKÝ VČELÁR 3 – 4 / 2018

Vážení priatelia včelári, milí čitatelia,
ako ste si určite všimli, v prvom úvodníku nášho časopisu SV č. 1-2/ 2018 sa k Vám prihovorila súčasná ministerka pôdohospodárstva SR — Ing. G. Matečná s informáciami o postupe a krokoch ministerstva v priebehu roka 2017, cieľom ktorých bolo: „aby sa štátne dotácie dostali k väčšiemu počtu prijímateľov“.
Na jej priania zdravia, síl, úspešného a požehnaného roka 2018 chcem pre zmenu nadviazať v druhom
úvodníku dnes aj ja, ako zodpovedný redaktor Slovenského včelára a súčasne predseda SVS.
Ďalšou novou zmenou v našom časopise je rozšírenie doterajšej redakčnej rady o jej nového člena a to Mgr. Štefana Debnára (o.i. autora krásnej knižnej publikácie pre deti pod názvom „Rozprávky včielky Terky“), ktorý je v súčasnosti tajomníkom nového občianskeho združenia Asociácia včelárov Slovenska — ZO Žilina .
Vytvorením ďalšieho nového občianskeho včelárskeho združenia OZ SLOVENSKÍ VČELÁRI
v máji 2017, ktorého členom je i náš Spolok včelárov Slovenska sa odberateľmi Slovenského včelára v počte presahujúcom prvú stovku stali aj členovia OZ AVS a z tohto dôvodu sme po vzájomnej dohode s vedením OZ AVS vytvorili na jeho stránkach priestor pre možnú publikáciu ich príspevkov. V zmysle uznesenia 25. VZ SVS — s ohľadom na počet predplatiteľov, bude v priebehu roka 2018 vychádzať časopis SV ako dvojmesačník, každé dvojčíslo s 28 stranami vrátane obalu. V jeho obsahu zostanú zachované doterajšie rubriky a stránky vyčlenené pre informatívne a odborné články.
Čo konkrétne nájdete v tomto dvojčísle?
Fotografickú súťaž vo forme Fotografia mesiaca venovanej v roku 2018 téme „o najkrajšiu včelnicu našich čitateľov a členov OZ SLOVENSKÍ VČELÁRI“. Ďalej to budú informácie z rokovania 26. VZ SVS v Leopoldove, prvého zasadnutia Ú SVS v r. 2018, informácie z VČS žilinskej ZO AVS, odborné články o miznutí včiel, ekologickom včelárení u našich rakúskych susedov a o organickom včelárení na Kube, článok o perge — včeľom chlebe, výsledkoch laboratórnych testov slovenských a poľských medov, dôsledkoch z dovozu čínskych medov, výsledkoch analýz medov z celého sveta, novozistených účinkoch medu, testovaní nového ekologického veterinárneho preparátu Ekopol a i.
Vážení čitatelia, verím, že v obsahu nášho časopisu nájdete počas jeho čítania cez zimné dlhé večery dostatok nových informácií a inšpiratívnych zaujímavostí, ktoré Vás povzbudia vo Vašej záslužnej práci v priebeh sezóny na Vašich včelniciach.
Pri príležitosti nadchádzajúcich Veľkonočných sviatkov pripájam k môjmu príhovoru pre Vás milí čitatelia nasledovné prianie:
Milostiplné a požehnané Veľkonočné sviatky,
nádej z Kristovho víťazstva vďačnosť a lásku voči Spasiteľovi,
trvalý pokoj a zároveň plnosť radostí plynúcich z Veľkonočného tajomstva
nech sú pre Vás prameňom nádeje a pokoja…

Ing. Pavol Kameník
predseda SVS a ZR SV