+421 901 705 436 svs@orava.sk

SLOVENSKÝ VČELÁR 9 – 10 / 2020

Vážení priatelia včelári, vážení čitatelia, dovolenkové a prázdninové obdobie speje do svojej záverečnej fázy. Rok 2020 sa zapíše do histórie pre obyvateľstvo celej našej planéty i samotné Slovensko ako rok ťažký, rok kedy nebezpečná epidémia koronavírusovej nákazy viac či menej zasiahla do všetkých sfér a životov celých ľudských populácií a obyvateľov jednotlivých krajín. V dôsledku tejto situácie si aj väčšina slovenského obyvateľstva oproti zaužívanému normálu „musela“ zmeniť a upraviť svoje plány, dátumy a miesta dovoleniek a letovísk…
S veľkou pravdepodobnosťou zmenené podmienky, obmedzenia a nutné prispôsobenia sa reálnym možnostiam pre optimálne využitie a trávenie dovolenkového obdobia ľahšie znášali naši priatelia včelári. Naučení už tradične ho využiť na zvládnutie vrcholiacich sezónnych prác, medobrania a prípravné práce prepotrebné na štart nového včelárskeho roka, liečbu včelstiev a zimovanie. Včelárove práce vlastne nekončia v priebehu kalendárneho roka nikdy. Je ich v určitých mesiacoch iba viac, alebo trošku menej. Ak by ich však z nejakého dôvodu zanedbal, vypomstila by sa mu táto jeho ľahkovážnosť niekoľkonásobne. Jedným z najkrutejších plodov tejto pomsty môže byť aj zmeškanie prác v súvislosti so včasným, účinným preliečením včelstiev proti Varroa destructor — pokiaľ prevenciu a liečenie nevykonával vhodným spôsobom priebežne v sezóne, či využitie krátkovekých robotníc na spracovanie glycidových zásob na zimné obdobie, výchovu svojich dlhovekých družiek a omladenie včelstiev a na vytvorenie silných, zdravých a vitálnych včelstiev. Rok 2020 sa zapíše zvláštnym, osobitým písmom aj do histórie v našej včelárskej komunite. Podľa doteraz získaných informácií a zostavených údajov spracovaných najmä vo sfére našich dominantných včelárskych organizácií, spejeme v úrode najvýznamnejšieho komoditného produktu — medu totiž k najhoršiemu roku za posledné najmenej desaťročné obdobie. Druhú fázu letnej včelárskej sezóny zachvátili Slovensko nektárové i medovicové suchoty a mnohé včelstvá nedbanliví a nepozorní včelári stratili v dôsledku hladomoru. Rovnako nepriaznivá, ba až alarmujúca situácia ako na Slovensku je aj v okolitých európskych, susediacich štátoch (ČR, Maďarsku, Poľsku, Bulharsku, Rumunsku…). Popísanú situáciu určite nemá na svedomí pandémia korona vírusu, možno ani vrtochy a extrémy počasia, veľké suchá, extrémne vysoké teploty, či naopak, — v niektorých oblastiach Slovenska výdatné, opakované dažde. Najreálnejšou príčinou neúrody medu sa zdá byť súhrn viacerých faktorov, a to najmä klimatickí zmeny a zhoršené životné prostredie, ktoré zamedzili výdatnejšiu tvorbu nektáru a prudké dažde, ktoré zlikvidovali producentov medovice v štádiu ich vývoja a rozmnožovania. Nuž takúto zvláštnu a osobitú „dovolenku“ prežívame v tomto roku 2020 na Slovensku my, včelári… Úsilie zástupcov občianskych včelárskych združení SZV, SVS, SV je smerované k nášmu rezortnému ministerstvu obzvlášť citlivo, a to najmä z dôvodu očakávaných negatívnych dôsledkov pre našich včelárov. Aktuálne sú najmä: riešenie nie celkom šťastného ustanovenia podopatrenia NV SR č. 337/2019 Z.z. spočívajúce v doterajšej neakceptácii osvedčení pre ošetrovanie včelstiev Vat-1a proti VD, neakceptovanie niektorých uplatnených žiadostí o refundácie vynaložených nákladov z dôvodu nedodržania stanovených termínov v priebehu podporného roka 2019/2020, riešenie špecifickej situácie v Komoditnej rade, riešenie komplikovanej situácie na trhu s medom, atď.
Pomenované definitívne rozhodnutia PPA a MPRV SR sa momentálne nachádzajú v patovej situácii. Jedným z pozitívnych prísľubov MPRV SR je rovnaká výška dotácia na opeľovaciu činnosť včiel ako uplynulý rok t.j. 4,- Eur na jedno včelstvo.
Vážení priatelia včelári, niektoré z uvedených tém ako aj ďalšie zaujímavosti od nás i zo zahraničia si môžete prečítať aj na ďalšich stránkach tohto dvojčísla SV.
Prajem Vám zdravie a silu — trpezlivo a s nádejou zvládať Vaše práce s Vašimi včielkami.

Ing. Pavol Kameník
predseda SVS a ZR SV