Home » VZDELÁVANIE » Včelárske minimum

Včelárske minimum

Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra, Ústav včelárstva Liptovský Hrádok organizuje pre veľký záujem včelárskej verejnosti školenie       V č e l á r s k e   m i n i m u m   (I. stupeň vzdelávania),  ktoré sa uskutoční v dňoch 17. – 20.11. 2011  (štvrtok – nedeľa)  v zasadačke Ústavu včelárstva v Liptovskom Hrádku.
 Začiatok školenia je po všetky dni o 8,00 hod.  

 Včelárske Minimum-november 2011

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*