Slovenský včelár 2008

Slovenský včelár 1-2/2008

Z OBSAHU
Ing. Pavol Kameník
Príhovor ZR SV
RR SV
Zasadalo Predsedníctvo Žilinského kraja SVS
Ing. Pavol Kameník
16. Valné zhromaždenie Spolku včelárov Slovenska
SÚ SVS
4. zasadnutie Ú SVS
SÚ SVS
Dotácia včelárom z MP SR
SÚ SVS
Výzva 3
Ing. Pavol Kameník
Hlavné priority SVS
SÚ SVS
Ročný plán vzdelávania členov SVS
Ing. Ladislav Gajdoš
Otázky a odpovede zo včelárstva
Ing. Ladislav Gajdoš
Radíme všetkým, ktorí majú radi včely
RR SV
Roztoče Varroa destruktor prenášajú včelí vírus
Organizačný poriadok SVS
Milan Bencúr
Tímová práca
RR SV
Trúdí plod ako liečebný prostriedok 18-19
Peter Geleta
Pôjdeme modernou cestou…
Jozef Nemčok
Profesionáli sa hlásia o slovo – reakcia
MVDr. Ing. Zoltán Brokeš
Zdravotné problémy včelstiev v zime

 

Slovenský včelár 3-4/2008

Z OBSAHU
Ing. Pavol Kameník
Valné zhromaždenie Včelárskeho spolku v Tvrdošíne
RR SV
Informácie Ú SVS
Lýdia Kubinová
Konalo sa 16. Valné zhromaždenie Spolku včelárov Slovenska
Ing. Pavol Kameník
Hlavné priority SVS
ZR SV
Odovzdanie vyznamenaní
Predstavujeme vám členov Ú SVS
Ing. J. Kopernický, CSc.
Kurzy vzdelávania členov SVS
Ing. J. Kopernický, CSc.
Stanovisko SCPV, ÚVč. L. Hrádek k oslabeniu a stratám včelstiev
Ing. Ladislav Gajdoš
Otázky a odpovede zo včelárstva
Ing. Ladislav Gajdoš
Radíme všetkým, ktorí majú radi včely
Jozef Nemčok
Pripravuje sa zákon o centrálnej evidencii včelstiev
Návrh vyhlášky MP SR
RR SV
Trúdie larvy v kozmetickom priemysle
RR SV
Stimovit – efektívne prikrmovanie včiel
Ing. Štefan Demeter, CSc.
Hrozí vyhynutie včiel v důsledku mobilnej radiácie?
RR SV
Med – Dar hodný kráľa
Ing. Ladislav Gajdoš
Med a liečenie chorôb
RR SV
Od vynálezu medometu uplynulo viac ako 140 rokov
MVDr. Ing. Zoltán Brokeš
Včelárska jar a zdravie

 

Slovenský včelár 5-6/2008

Z OBSAHU
RR SV
Slávnostné podpísanie zmluvy
RR SV
Z prvého riadneho zasadnutia Ústredia Spolku včelárov Slovenska
RR SV
Pozvánka na 2. ročník Slovenského medového festivalu
Ing. Ján Kopal
Z výročnej členskej schôdze chovateľov včelích matiek
Združenie chovateľov včelích matiek
Zoznam chovateľov včelích matiek
ŠVPS SR
Aktívne ohniská moru včelieho plodu k 31.3.2008
Ing. Ladislav Gajdoš
Otázky a odpovede zo včelárstva
Ing. Ladislav Gajdoš
Radíme všetkým, ktorí majú radi včely
Metodický pokyn MP SR č. 1735/2008 – 520
RNDr. Tatiana Čermáková
Prírodné látky v ľudovom liečiteľstve
RNDr. Ivan Popovič
Včelársky význam liečivých, aromatických a koreninových rastlín
Doc. MVDr. Juraj Toporčák, PhD.
Choroby včiel – Vírusové choroby
Jozef Nemčok
Prehľad úľových rámikových mier, ich úžitkovej plochy u nás a vo svete
MVDr. Ing. Zoltán Brokeš
Včelárska jar a zdravie
Milan Bencúr
Stáva sa slovenský peľ nepotrebný a nepredajný?

 

Slovenský včelár 7-8/2008

Z OBSAHU
Ing. Richard Ružovič
Kurz degustátorov medoviny
Lýdia Kubinová
2. riadne zasadnutie Ú SVS
Ing. Pavol Kameník
Včelárstvo v rozvoji vidieka, poľnohospodárstva a potravinárstva
RR SV
Doplnenie podmienok čerpania finančných zdrojov z NP
Pozvánka na II. ročník SMF v Trstenej
Miroslav Novák
Zo života R SVS Bytča
Gejza Krebes
Žilinčania hodnotili
Ing. Ladislav Gajdoš
Otázky a odpovede zo včelárstva
Ing. Ladislav Gajdoš
Radíme všetkým, ktorí majú radi včely
Milan Bencúr
Využitie rojových materských buniek
Vzdelávací kurz – Včelárstvo v rozvoji vidieka, poľnohospodárstva a potravinárstva
Jozef Nemčok
Ľudové pranostiky
RNDr. Ivan Popovič
Opeľovanie ekologicky pestovaných plodín
Jozef Nemčok
Repka ozimná
MVDr. Ing. Zoltán Brokeš
Podnecovanie a ostatné zdravotné opatrenia v poznáškovom období

 

Slovenský včelár 9-10/2008

Z OBSAHU
Lýdia Kubinová
II. ročník SMF
RR SV
Včelárske popoludnie v Múzeu Oravskej dediny v Zuberci – Brestovej
Ing. Richard Ružovič
Výsledky hodnotenia medov a medoviny na 2. roč. SMF v Trstenej
SÚ SV
Národný program stabilizácie a rozvoja slovenského včelárstva
Pozvánka na Krakowskie miedobranie
Pozvánka na XXVI Ogólnopolskie Dni Pszcelrastva „Krakow 2008“
Doc. MVDr. Juraj Toporčák, PhD.
Bakteriálne choroby včiel
Ing. Ladislav Gajdoš
Otázky a odpovede zo včelárstva
Ing. Ladislav Gajdoš
Radíme všetkým, ktorí majú radi včely
RR SV
Ročný plán vzdelávania členov SVS
Anton Turčáni
Oplodniačik zadarmo
Ing. Ladislav Gajdoš
Prečo potrebujú včelstvá v zime pokoj?
Ing. Ladislav Gajdoš
Zužovať alebo nezužovať?
Milan Bencúr
Teplá stavba
Ing. Ladislav Gajdoš
Lesný med a jeho vznik
Ing. Ladislav Gajdoš
Vlhkosť v úli
Miroslav Novák
Bytčania na cestách
Ing. Richard Ružovič
Malý a živý Spolok včelárov na Záhorí
Š. Denár
Rozprávky včielky Terky
MVDr. Ing. Zoltán Brokeš
Vplyv spôsobu zimovania na zdravie včelstva

 

Slovenský včelár 11-12/2008

Z OBSAHU
Lýdia Kubinová
Žiadosť o poskytnutie dotácie na opeľovaciu činnosť včiel
Ing. Pavol Kameník
Deň otvorených dverí vo firme „Lysoň“ Poľsko
Gejza Krebes
Krakowskie medobranie
Lýdia Kubinová
3. riadne zasadnutie Ú SVS
Miroslav Novák
Všetko pre záhradu
JUDr. Ľudovít Volník
Likvidácia včelstiev z důvodu moru včelieho plodu – ako ďalej…
Ing. Ladislav Gajdoš
Otázky a odpovede zo včelárstva
Ing. Ladislav Gajdoš
Radíme všetkým, ktorí majú radi včely
Lesník č. 6/2008
Efektívne pestovanie agáta
Doc. MVDr. Juraj Toporčák, PhD.
Nozémová nákaza
Ing. Pavol Kameník
Ja nič – ja muzikant…
Výbor, Revízna komisia a členovia ZO SZV Zvolen
Replika na článok „Kde bolo
tam bolo, za siedmimi horami…“
Stanislav Sivák
Voda vo včelárstve
MVDr. Ing. Zoltán Brokeš
Chovateľský a zdravotný význam zimovania v medníku