Slovenský včelár 1/2010

Vážení včelári, v Novom roku 2010 vám prajem veľa tvorivých síl, energie, zdravia a šťastia vo vašej krásnej práci so živými tvormi. Váš cieľ vyrábať odpradávna využívanú a zdravú slovenskú potravinu vo vysokej kvalite, k akej med patrí, stojí za tú námahu. Dovoľte mi na prahu Nového roka sa vám za toto vaše snaženie poďakovať. Ste v mojich očiach hrdinami každodenného dňa, lebo dobrý včelár má čo robiť počas celého roka. Práca s prírodou patrí k najťažším v ľudskej činnosti. Preto nech vás napĺňa dobrý pocit, že sa vám darí túto neľahkú prácu doviesť k novým úspechom. Včelárstvo je starobylým remeslom, ktorého rozvíjaním zachovávate navyše kultúrne povedomie Slovákov. Zachovávate tradície, na aké sú v každej civilizovanej krajine ľudia právom pyšní a hrdia sa nimi aj v zahraničí. A slovenský med získava uznanie doma i v zahraničí každý rok pre svoju vysokú kvalitu a vynikajúcu chuť. N e h o v o r i a c   o jeho liečivých účinkoch na ľudský organizmus, ktorý uznávajú aj lekári. V Novom roku 2010 vznikajú ďalšie nové príležitosti, aby ste realizovali vlastné ciele, ale aj splnili vlastné predsavzatia. Prajem vám preto, aby ste ich dokázali naplniť k vlastnej spokojnosti. Aby ste mali dostatok šťastia a všetko sa vám darilo podľa vlastných predstáv. Dôležité je klásť si reálne ciele, ale vždy je dobré aj snívať. Preto nech sú vaše sny nielen reálne, ale aj dostatočne odvážne, a najmä, aby sa vám plnili viac, než si sami prajete. Vtedy človek hovorí o šťastí, keď získa aj niečo, o čom sa mu nesnívalo. Máte moje uznanie a poďakovanie za vašu prácu. Prajem vám ešte veľa síl, aby ste svoje ciele dokázali naplniť k vašej spokojnosti.
Vladimír Chovan,minister pôdohospodárstva SR

Z OBSAHU
Vladimír Chovan, minister pôdohospodárstva SR
Novoročný príhovor ministra pôdohospodárstva SR
Ing. Pavol Kameník
Národný program stabilizácie a rozvoja slovenského včelárstva na roky 2010 až 2013
Lýdia Kubinová
4. riadne zasadnutie Ú SVS
Ing. Pavol Kameník
Stanovisko Ústredia Spolku včelárov Slovenska k zámeru Slovenského zväzu včelárov ohľadne rozpredaja časti majetku slovenských včelárov
Miroslav Novák
Na Mikuláša vo Veľkom Rovnom
Peter Geleta
Nadstavkové včelárenie
Bc. František Geleta
Včelárstvo v rozvoji vidieka, poľnohospodárstva a potravinárstva
Ing. Pavol Kameník
Včelársky zápisník 2010
Bc. František Geleta
Pravý med svoj pôvod neskrýva…
Bc. František Geleta
Medový perníček, do srdca chodníček…
Ing. Richard Ružovič
Kurz degustátorov medu a medoviny
MVDr. Pekár
Vyhodnotenie cielených kontrol medu v SR za obdobie od 29. júna do 18. septembra 2009
Ing. Ján Hájek
Falšovanie medu neprestalo
MVDr. Ing. Zoltán Brokeš
Medovica (dokončenie 2. časti)