Dokumenty 2010

 

Usmernenie Ú SVS č.9 15.12.2010
Usmernenie Ú SVS č.8 15.12.2010
Výnimka zo zákona č. 8/2010 Z.z. O cestnej premávke 05.05.2010
Obežník č. 4/2010 05.05.2010
Metodické usmernenie Ú SVS č. 1/2010 31.03.2010
   Metodické usmernenie  Ú SVS č. 01/2010 pre poskytovanie podpory  na vykonávanie podpory na zlepšenie podmienok pre produkciu a  obchodovanie  s včelími produktmi v rámci národného programu stabilizácie a rozvoja Slovenského včelárstva v podpornom roku 2009 / 2010 31.03.2010
Usmernenie pre tohtoročné nahlasovanie počtu včelstiev k 15. 4. 2010 a verifikačné tlačivo pre chovateľov včiel 29.03.2010
METODICKÝ POSTUP (Príloha č. 1 k rozhodnutiu č. 8 /2010)  pre poskytovanie podpory na vykonávanie opatrení  zlepšenie podmienok  pre produkciu a obchodovanie s včelími produktmi 25.02.2010
 ÚSMERNENIE Ú SVS  01/01/2010 Odber meliva v predjarí 2010 10.02.2010
 NÁRODNÝ PROGRAM eradikácie moru včelieho plodu na rok 2010 18.01.2010
METODIKA klinicke prehliadky včelstiev 18.01.2010
 PLATENIE mýta pre poľnohospodárov 18.01.2010
 NARIADENIE Vlády Slovenskej republiky zo 4. júla 2007, ktorým sa ustanovuje výška sadzby mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií  18.01.2010