Slovenský včelár 2009

Slovenský včelár 1/2009

Z OBSAHU
Príhovor zodpovedného redaktora

Ing. Pavol Kameník
Dotácie na opeľovaciu činnosť včiel
Lýdia Kubinová
4. riadne zasadnutie Ú SVS
Ľudovít Žilinský
17. VZ SVS
Miroslav Novák
Prednáška v Bytči
Upútavka na internetovú stránku SVS
Ing. Ladislav Gajdoš
Otázky a odpovede zo včelárstva
Peter Geleta
Kalendárium
Ing. Ladislav Gajdoš
Triedenie plástov
Prehľad obdobia kvitnutia rastlín najdôležitejších pre včelstvá
Ing. Ladislav Gajdoš
Pranostiky slovenských včelárov Apishattan 17. august 2008
Ing. Ladislav Gajdoš
Zužovať alebo nezužovať
MVDr. Ing. Zoltán Brokeš
Výber stanovišťa včelnice z chovatelského a zdravotného hľadiska
Ing. Ladislav Gajdoš
Slabé včelstvá – čo s nimi?