Slovenský včelár 2009

 

Slovenský včelár 11/2009

Z OBSAHU
Ing. Pavol Kameník
Príhovor ZR SV
SÚ SVS
3. riadne zasadnutie Ú SVS
Ing. Pavol Kameník
Národný program stabilizácie a rozvoja slovenského včelárstva v podpornom roku 2008/2009
SÚ SV
Dotácie za opeľovaciu činnost včiel v r. 2009
Miroslav Novák
Z Bratislavy na skok do Bytče
Prvé bytčianske lastovičky?!
Peter Geleta
Kalendárium
Miroslav Novák
Na pravé poludnie
Miroslav Novák
80. rokov od založenia Prvého včelárskeho spolku v Bytči a okolí
Ing. Beatrix Franeková
V sobotu pod Lietavským Hradom
RR SV
Vplyv množstva peľu na vývoj včelstiev
Ľudovít Žilinský
Rok pri včelách
MVDr. Ing. Zoltán Brokeš
Medovica (1. časť)
Mgr. Tomáš Kopernický
Program vzdelávania včelárov