Slovenský včelár 2009

Slovenský včelár 12/2009

Z OBSAHU
Ing. Pavol Kameník
Príhovor ZR SV
Ing. Jozef Lengyel
Z rokovania Krajského predsedníctva Trnavského kraja
RNDr. Jozef Žigo
Rokovanie Krajského předsednictva SVS v Banskobystrickom kraji
RR SV
Návrhy a doplnky SVS do pripomienkového konania Vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácii SR
Miroslav Novák
Vianočné, ale aj nevianočné
Peter Geleta
Kalendárium
RR SV
Peľová výživa a vývoj včelstev včely medonosnej
Schválený zoznam vzdělávacích aktivít v rámci Ročného plánu vzdelávania SVS
na obdobie 2009/ 2010

RR SV
Neuveriteľné a predsa možné – včelie vajíčko
Miroslav Novák
BYTČA – od Rodeho, Boleslava, Kračuna a Mikudu, cez palatína Juráka Thurzu až po dnešného primátora Petra Korca
MVDr. Ing. Zoltán Brokeš
Medovica (2. časť)
Bc. František Geleta
Medový perníček, do srdca chodníček…