Slovenský včelár 2009

Slovenský včelár 4/2009

Z OBSAHU
Ing. Pavol Kameník
Príhovor ZR SV
Miroslav Novák
Sú ešte medzi nami…
Lýdia Kubinová
Prvé riadne zasadnutie Ú SVS
SÚ SVS
Apimondia 2009
Nové potvrdené termíny konania odborných vzdelávacích projektov
Ján Kalafut
Z histórie Klčova
Výročná členská schôdza R SVS Klčov

MVDr. Martin Kuric
Návrh nariadenia vlády SR
Ing. Ján Hájek
Stanovisko k Návrhu vlády SR
Anton Horný
Opatrnosti nie je nikdy dosť
RR SV
Môžu kočovné vozidlá přepravovat včelstvá po cestách I. triedy?
Ing. Jozef Lengyel
Výročná členská schôdza R SVS v Seredi
Peter Geleta
Kalendárium
Metodický pokyn SÚ SVS

MVDr. Alojz Žúrek, Ing. Viktor Kršák
Prehľad stavu moru včelieho plodu v regióne Senica za roky 2006–2008 a overovacej skúšky dezinfekcie úľov s kyselinou octovou ľadovou
Ing. Pavol Kameník
Systém postavenia a funkcie spolkových poradných centier pre včelárstvo
Jolana Marcinčáková
Hygiena a prevencia vo včelárstve
MVDr. Ing. Zoltán Brokeš
Prehliadka včelstiev