Slovenský včelár 2009

 

 Slovenský včelár 5/2009

Z OBSAHU
Ing. Pavol Kameník
Príhovor ZR SV
Lýdia Kubinová
Včelárska konferencia
SÚ SVS
Pracovné stretnutie Sekcie poľnohospodárstva a rozvoja vidieka
Miroslav Novák
Výročná členská schôdza R SVS v Bytči
Užitočná a nezabudnuteľná prednáška MUDr. Hajduškovej v R SVS Bytča
Miroslav Novák
Na výstave VČELÁR v Trenčíne
Miroslav Habr
Výročná členská schôdza R SVS Sĺňava Piešťany
RR SV
Bakteriofágy pri hnilobných ochoreniach
Peter Geleta
Kalendárium
Anton Turčáni
Odchýlky od normálneho vývoja
RR SV
Rozdelenie roztočov medzi roje a včelstvá
Poľnohospodárstvo si volí cestu
Nepriame účinky kyseliny šťaveľovej na plod včely medonosnej
Ing. Ján Kopernický, PhD.
Metodický pokyn k zisťovaniu stavu včelstiev k 15. 4. 2009
Včelie produkty – Med
Ing. Viktor Kršák
Správa o priebehu skúšky s KOĽ
Ing. Richard Ružovič
Signalizácia kvitnutia rastlín
MVDr. Ing. Zoltán Brokeš
Zdravotný výber včelstev na prednostnú prehliadku