Slovenský včelár 2009

Slovenský včelár 6/2009

Z OBSAHU
Príhovor ZR SV
Lýdia Kubinová
Úvodná regionálna konferencia Národnej siete rozvoja vidieka SR
Pracovné stretnutie na MP SR
Bc. František Geleta
140. výročie založenia Spolku slovenských včelárov a 90 rokov od vzniku Zemského ústredia včelárskych spolkov na Slovensku
Miroslav Novák
Na trase Žilina – Bytča – Chlebovice
Miroslav Novák
Od Zeleného štvrtku až po Deň matiek
Peter Geleta
Kalendárium
Ing. Viktor Kršák
Správa o priebehu skúšky s KOĽ
Výnimka z obmedzenia jazdy niektorých druhov vozidiel
Ing. Richard Ružovič
Signalizácia kvitnutia rastlín
Včelie produkty – Materská kašička

Jozef Nemčok
Neuletia nám včely – zatiaľ asi nie
MVDr. Ing. Zoltán Brokeš
Spôsob prípravy cukrového roztoku a termín doplňovania zásob
Miroslav Novák
Spoveď včelára Ondriša