Slovenský včelár 2009

Slovenský včelár 7-8/2009

Z OBSAHU
Ing. Pavol Kameník
Príhovor ZR SV
Lýdia Kubinová
2. riadne zasadnutie Ú SVS
Ing. Richard Ružovič
Signalizácia kvitnutia rastlín
Ú SVS
III. ročník SMF
Ing. Richard Ružovič
Súťaž o najlepší slovenský med a medovinu v rámci III. ročníka SMF
Bc. František Geleta
Venováno Spolku včelárov Slovenska
Peter Geleta
Kalendárium
Včelie produkty – Peľ, propolis
Dotácia na opeľovaciu činnosť včiel v roku 2009

Beatrix Franeková
BYTČA – od Rodeho, Boleslava, Kračuna a Mikudu, cez palatiny Juraja Thurzu až po dnešného
primátora Petra Korca

Úľ pre lenivcov
Milan Bencúr
Od duplovaného béčka k alpskému úľu
MVDr. Ing. Zoltán Brokeš
Príprava včelstiev na doplňovanie zimných zásob
Nový učebný odbor 4582 2 včelár – včelárka