Slovenský včelár 2009

Slovenský včelár 9/2009

Z OBSAHU
Ing. Pavol Kameník
Príhovor ZR SV
Lýdia Kubinová
III. ročník SMF
Bc. František Geleta
Do výšky i do hĺbky
Ing. Richard Ružovič
Výsledky hodnotenia medov a medovín v rámci III. ročníka SMF
RNDr. Jozef Žigo
Laická degustácia slovenského medu a slovenskej medoviny
Mgr. Martina Balogová
Prešovskí včelári v maďarskom Jászberényi
Ing. Richard Ružovič
Naši včelári v Rakúsku
Miroslav Novák
Dobrý den, pani Marie!
Jej veličenstvo MEDOVINA?
Peter Geleta
Kalendárium
Anton Turčáni
Zaujímavosti z chovu matiek
Milan Bencúr
Chomút na úle
MVDr. Ing. Zoltán Brokeš
Zazimovanie včelstiev (3. časť)
Beatrix Franeková
BYTČA – od Rodeho, Boleslava, Kračuna a Mikudu, cez palatiny Juraja Thurzu až po dnešného primátora Petra Korca