Slovenský včelár 2009

Slovenský včelár 10/2009

 Z OBSAHU
Ing. Pavol Kameník
Príhovor ZR SV
Lýdia Kubinová
Krakovské medobranie
Lýdia Kubinová
Dni vidieka 2009
Miroslav Novák
5. Celonárodná výstava včelárov v Banskej Bystrici
Šach-Mat
Peter Geleta
Kalendárium
RR SV
Dna, artróza, osteochondróza…
RR SV
Hlina v rukách apiterapeuta
Špecializovaný kurz Včelárstvo v rozvoji vidieka, poľnohospodárstva a potravinárstva

RR SV
Stimulovanie rozvoja včelstiev
MVDr. Ing. Zoltán Brokeš
Zazimovanie včelstiev (4. časť)
Beatrix Franeková
BYTČA – od Rodeho, Boleslava, Kračuna a Mikudu, cez palatiny Juraja Thurzu až po dnešného primátora Petra Korca