+421 901 705 436 svs@orava.sk

Slovenský včelár 3/2011

Slovenský včelár 3/2011   Vážení priatelia včelári, milí čitatelia; je mi cťou, že Vás môžem pozdraviť na prahu nového kalendárneho mesiaca marec, v tretej dekáde ktorého privítame prvý jarný deň. Tento symbolizuje prelom ročných období, končiacej sa zimy a nástup začiatku jari. Vo všeobecnosti je možné konštatovanie, že po nepriaznivom včelárskom roku 2010, nie je príliš prajná pre pokojné zimovanie…

Národný program eradikácie moru včelieho plodu na rok 2011

Cieľom  je eradikovať ohniská moru včelieho plodu (ďalej len „MVP“) v chovoch včiel na celom území Slovenskej republiky. Ozdravením chovov sa zlepší zdravotný stav, znížia sa straty na produkcii medu a ďalších včelích produktov, zabezpečí sa optimálne opelenie poľnohospodárskych kultúr a ostatných rastlín. Program eradikácie sa každoročne vyhodnocuje a na

Včelársky zápisník na rok 2011

Včelársky zápisník  na rok 2011 Vážení priatelia včelári; Ústredie Spolku včelárov Slovenska vydalo pre všetkých členov SVS druhý spolkový Včelársky zápisník na rok 2011. K Vám, členom SVS sa dostáva s malým časovým sklzom, ktorý bol zapríčinený objektívnymi dôvodmi a to termínom konania 19. VZ SVS dňa 29.01.2011 v Žiline, ktoré ako všetci určite viete bolo volebným Valným zhromaždením,…

Slovenský včelár 2/2011

Slovenský včelár 2/2011  Vážení priatelia včelári, milí čitatelia; dovoľte mi, aby som sa prihovoril k Vám ako novozvolený predseda SVS a Ú SVS v úvodníku nášho Slovenského včelára, ktorý sme spolu s Redakčnou radou pripravili pre jeho druhé vydanie v r. 2011, na najkratší mesiac kalendárneho roka február. Doteraz bolo zaužívaným pravidlom, a to už z čias môjho predchodcu…