+421 901 705 436 svs@orava.sk

Slovenský včelár 4/2011

Vážení priatelia včelári, vážení čitatelia; dovoľte mi, aby som sa k Vám prihovoril v ďalšom úvodníku nášho časopisu a privítal Vás na stránkach jeho aprílového vydania. V priebeh mesiaca apríl privítame v tomto kalendárnom roku až v tretej jeho dekáde v kresťanskom svete najväčšie Veľkonočné sviatky. Spoločne s oslavami veľkonočného tajomstva slávnostného príchodu, vykupiteľskej smrti a víťazného zmŕtvychvstania Božieho…