+421 901 705 436 svs@orava.sk

Slovenský včelár 5/2011

Vážení priatelia; dnešný úvodník v májovom čísle SV adresovaný všetkým jeho čitateľom chcem venovať problematike jarných klinických prehliadok včelstiev a jeho krátkemu obsahu. Ako dnes už určite viete, vyhláška MP SR č. 82/2008 o identifikácii a registrácii včelstiev ukladá každému chovateľovi včiel povinnosť nahlásiť najneskôr do 30. apríla príslušného kalendárneho roka počet včelstiev, ktoré včelár chová na jednotlivých stanovištiach k…