+421 901 705 436 svs@orava.sk

PROJEKT “Včely v službách človeka…“

My, slovenské včeličky, pozdravujeme Vás všetkých slovenských žiakov a žiačky z celého nášho srdca a obraciame sa na Vás s touto prosbou: Detičky! Neničte zbytočne náš chlebík a inú potravu, ktorú potrebujeme pre nás a pre naše detičky, a čo zostane, s radosťou Vám dávame všetko v podobe sladučkého medu. Nezabúdame ani na nemocných  a aj im k ich…

Zaradenie „včelárskych vozidiel“

Odbor dopravnej polície Prezídia Policajného zboru obdŕžal cestou kancelárie ministra vnútra Slovenskej republiky Vašu žiadosť o zaradenie samochodných aj prívesných včelárskych vozidiel medzi zvláštne motorové vozidlá a zjednodušenie postupov pri ich technickej kontrole s využitím mobilných staníc technickej

Projekt EÚ

PROJEKT „Včely v službách človeka a prírody v Euroregióne Tatry „ V roku 2010 Spolok včelárov Slovenska podpísal dohodu o spolupráci s Karpatským zväzom včelárov v Nowom Soczi (v Poľsku) pri riešení spoločného medzinárodného projektu pod názvom „Včela v službách človeka a prírody v Euroregióne Tatry“. Cieľom projektu je: • zmapovanie situácie, stavu a podmienok včelárenia na území Euroregiónu Tatry…