+421 901 705 436 svs@orava.sk

Slovenský včelár 11/2011

Vážení priatelia včelári, stalo sa už pravidlom, že úvodná stránka nášho odborného časopisu SV patrí môjmu príhovoru k Vám, ako aj k ostatným jeho čitateľom. Mojim cieľom je, aby už z neho ste sa heslovite dozvedeli o aktuálnych informáciách z posledného obdobia, ktoré naša členská základňa SVS prežila. Druhá jeho časť patrí krátkym mojim reakciám na prácu v našich…