+421 901 705 436 svs@orava.sk

Slovenský včelár 12/2011

Vážení priatelia včelári, vážení čitatelia; som rád, že sa k Vám všetkým môžem už po jedenásty krát v tomto roku prihovoriť v úvodníku nášho spolkového mesačníka, ktorý sme spolu s redakčnou radou pripravili na posledný mesiac kalendárneho roka 2011, december. Chcem sa v ňom spolu s Vami podeliť nielen s jeho skráteným obsahom, ale najmä s novými odbornými článkami…