+421 901 705 436 svs@orava.sk

Slovenský včelár 4 / 2012

Vážení priatelia; vítam Vás na stránkach nášho Slovenského včelára. Obsah jeho štvrtého čísla sme sa na zasadnutí Redakčnej rady snažili starostlivo zostaviť tak, aby bol príťažlivý, pútavý a zaujímavý pre všetky kategórie jeho čitateľov. Podstatnú časť jeho doterajších rubrík, ktoré sa Vám páčia sme ponechali približne v rovnakom rozsahu. Sú to rubriky „Pripomínam si“ venované významným včelárskym osobnostiam, ďalej…

Slovenský včelár 3 / 2012

Vážení čitatelia; najkratší mesiac v kalendárnom roku vystriedal mesiac marec, pre vydanie 3. čísla mesačníka SV ktorého je určený aj tento úvodník. Na jeho začiatku mi dovoľte, aby som Vás všetkých, či už stálych alebo celkom nových odberateľov nášho SV srdečne pozdravil a poprial Vám ako jeho zodpovedný redaktor nielen pevné zdravie, ale aj príjemné chvíle pri jeho čítaní…