+421 901 705 436 svs@orava.sk

Slovenský včelár 9 / 2012

Práce so včelstvami spojené s nástupom nového včelárskeho roka a s ukončením predchádzajúcej sezóny doprevádzajú každého včelára v priebehu druhého prázdninového a dovolenkového letného mesiaca — augusta, kedy píšem pre všetkých čitateľov Slovenského včelára tieto riadky úvodníka  jeho septembrového vydania. V priemere celého Slovenska patril rok 2012 k tým niektorým predchádzajúcim rokom, v ktorých úroda a výťažok medu  dosiahli…