+421 901 705 436 svs@orava.sk

Slovenský včelár 11 / 2012

Vážení čitatelia; všetkých Vás vítam v úvodníku novembrového vydania Slovenského včelára. Dovoľte mi, aby som sa v ňom spoločne s Vami, jeho súčasnými čitateľmi v krátkosti zamyslel nad jeho nedávnou minulosťou, jeho doterajšou históriou a skutočnosťami, ktoré s ním súvisia. Prvé jeho číslo vyšlo v r. 1923. Teda pred takmer 90-timi rokmi. Jeho prvým redaktorom bol Jur Babka. V…

Základné dokumenty

Stanovy Spolku včelárov Slovenska  24.09.2012     Organizačný poriadok 24.09.2012     Rokovací poriadok 24.09.2012 Novelizované Stanovy SVS      Novelizované Stanovy SVS l 04.05.2018    Novelizované Stanovy SVS 2 04.05.2018    Novelizované Stanovy SVS 3 04.05.2018    Novelizované Stanovy SVS 4 04.05.2018    Novelizované Stanovy SVS 5 04.05.2018    Novelizované Stanovy SVS 6 04.05.2018 Štatút Svojpomocného fondu SVS 08.10.2017…