+421 901 705 436 svs@orava.sk

Slovenský včelár 12 / 2012

Vážení priatelia včelári, vážení čitatelia; dnešný môj úvodník patrí poslednému 12. číslu SV vydávaného naším Ú SVS v kalendárnom roku 2012. Nevyhnem sa v ňom krátkej rekapitulácii končiaceho sa roka z pohľadu jeho vydávania, podmienok jeho tvorby, odberu, záujmu členov SVS o vytváranie jeho obsahovej náplne, či z pohľadu jeho kritikov atď. V zmysle Uznesenia Ú SVS i VZ…

MŇAM FEST 2012

Dňa 22.09.2012 sa v centre Bánoviec nad Bebravou konal 2.ročník Mňam festu-farmárskeho festivalu dobrôt nášho kraja.Jedná sa o nové podujatie farmárov a poľnohospodárov z Bánovského a Trenčianskeho regiónu. Na ňom mali možnosť verejne prezentovať svoje výrobky a produkty. Prvotná myšlienka Festu bola oslava úrody,