+421 901 705 436 svs@orava.sk

Slovenský včelár 1 / 2013

Vážení čitatelia, vážení priatelia včelári; mesiac január je prvým mesiacom nového kalendárneho roka, roka 2013. Dovoľte mi preto, ako predsedovi SVS i zodpovednému redaktorovi nášho spolkového časopisu Slovenský včelár Vám,  všetkým jeho čitateľom a včelárom popriať na začiatku jeho prvého úvodníka veľa zdravia, síl, rodinného porozumenia, vzájomnej tolerancie a  priateľstva v súkromnom i spoločenskom prostredí a uspokojenie a radosť…