+421 901 705 436 svs@orava.sk

Slovenský včelár 4-5 / 2013

Vážení čitatelia, obdobie, ktoré plynie v čase kedy píšem tento úvodník nášho j u b i l u j ú c e h o 90-ročného Slovenského včelára, najdlhšie vydávaného včelárskeho časopisu na Slovensku, označuje celý kresťanský svet pôstnym obdobím. Je to obdobie na seba nadväzujúcich jednotlivých fáz, príprav človeka na najvýznamnejšiu udalosť veľkonočného tajomstva začínajúceho „smrtným“ týždňom, pokračujúcim „kvetným“týždňom…

APIMONDIA 2013, Ukrajina

APIMONDIA 2013 Kyjev, Ukrajina      Ústredie Spolku včelárov Slovenska v spolupráci s Karpatským zväzkom včelárov v Novom Sonči (Poľsko) organizuje v dňoch 29. 9. – 4. 10. 2013 šesťdňový medzinárodný včelársky zájazd na Ukrajinu, pri príležitosti XXXXIII. svetového včelárskeho kongresu APIMONDIA 2013 v Kyjeve.

Formuláre

Sprievodný doklad na premiestnenie včelstiev Potvrdenie o vykonaní klinickej prehliadky včelstiev na prítomnosť moru včelieho plodu

Výzva chovateľov hospodárskych zvierat, ktorí nie sú podnikateľmi na kompenzáciu strát na zvieratách

V ý z v a na predkladanie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie podľa výnosu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z  5.mája 2011  č.536/2011-100 o podrobnostiach  pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a pri rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov.  Výzva chovateľov hospodárskych zvierat, ktorí nie sú podnikateľmi na kompenzáciu strát na zvieratách

Výzva na predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie na opeľovaciu činnosť včiel

V ý z v a    na predkladanie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie podľa výnosu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 5. mája 2011  č. 536/2011-100 o podrobnostiach  pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a pri rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov.  Výzva na predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie na opeľovaciu činnosť včiel