+421 901 705 436 svs@orava.sk

Slovenský včelár 6-7 / 2013

Rozdelí si schválený finančný limit EÚ na rok 2012 — 2013 pre všetkých slovenských včelárov iba OZ Slovenská včela? Po vstupe Slovenskej republiky do EÚ v r. 2004vznikol aj pre slovenských včelárov nárok na každoročnú finančnú podporu v zmysle odsúhlaseného dokumentu Národný program stabilizácie a rozvoja slovenského včelárstva. Po prvom „skúšobnom“ podpornom roku 2006/2007, v ktorom náš Spolok včelárov…