+421 901 705 436 svs@orava.sk

Medový perníček, do srdca chodníček

II. ročník voňavého podujatia – Medový perníček, do srdca chodníček 1.12.2013 – 7.12.2013 Medová, sladučká spokojnosť žiarila z tvárí organizátorov II. ročníka  podujatia, ktoré sa tohto roku uskutočnilo v priestoroch kultúrneho domu Nová Ľubovňa.

Slovenský včelár 12 / 2013

Vážení čitatelia, vážení priatelia včelári; mesiac december ako posledný mesiac kalendárneho roka je obdobím vhodným na bilancovanie  celého roka 2013. Rovnakú príležitosť ponúka aj pre úvodník decembrového čísla nášho spolkového časopisu. Náš Slovenský včelár vyšiel v r. 2013 v mesiacoch január a december ako jednomesačník, v mesiacoch február — marec, apríl — máj, jún — júl, august — september,…