+421 901 705 436 svs@orava.sk

USMERNENIE CRV – Prehliadky vcelstiev

• V termíne do 18.februára budú na príslušné RVPSky doručené vytlačené, „HLÁSENIA O CHOVE VČELSTIEV“, (predtlačené formuláre s údajmi z CRV) spolu s ich elektronickou formou na DVD • Na základe poverenia na asistenciu ÚVL si kontrolná osoba na príslušnej RVPSke v termíne od 20.02.2014, vyzdvihne „HLÁSENIA O CHOVE VČELSTIEV“ pre stanovištia nachádzajúce sa v jemu pridelených katastrálnych územiach

Marec-Apríl

            1 – Marec-April 2014           2 – Marec-April 2014          3 – Marec-April 2014             4 – Marec-April 2014

V jednote je sila, alebo kde je pes zakopaný?

Už som skoro zabudol na štvavé listy, ktoré nám napísali „traja mušketieri” ešte v lete tohto roka za účelom rozbitia SVS. Položil som si vtedy otázku: Kto ich financuje? – predsa rozmnožovanie, tlač a poštovné náklady v dnešnej dobe tvoria nemalú sumu. Pýtam sa ešte raz – kto túto činnosť financuje?, keď takáto akcia – dezinformácia našich členov –…