+421 901 705 436 svs@orava.sk

Slovenský včelár 11-12/2014

Vážení čitatelia; mesiac december, ktorý je druhým mesiacom, pre ktorý je určený tento výtlačok nášho spolkového Slovenského včelára je zároveň aj 12 mesiacom roka, ktorý ohraničuje a završuje kalendárny rok 2014. Ohraničenie určitej veličiny, časovej éry, predmetu či telesa umožňuje vykonať jej zhodnotenie, kalkuláciu, zloženie účtu, rozmer a napísanie výsledku. Platí to aj o roku 2014 z pohľadu nás — včelárov….