+421 901 705 436 svs@orava.sk

Slovenský včelár 11-12/2015

Vážení čitatelia; ako býva dobrým zvykom, úvodník posledného dvojčísla nášho SV v r. 2015 určeného na mesiace november — december chcem venovať môjmu zamysleniu sa nad kalendárnym rokom 2015 a retrospektívnemu pohľadu na niektoré dôležité míľniky nášho SVS absolvované v jeho doterajšom priebehu.Po 23. VZ SVS v Trstenej — SVS rozbehol prostredníctvom nášho SÚ SVS a R SVS jednotlivé činnosti…