+421 901 705 436 svs@orava.sk

Slovenský včelár 1-2/2016

Vážení priatelia včelári, vážení čitatelia; som rád, že ako predseda nášho Spolku včelárov Slovenska a zároveň aj zodpovedný redaktor nášho najdlhšie vydávaného odborného včelárskeho časopisu na Slovensku — Slovenský včelár Vás môžem všetkých pozdraviť na prahu nového kalendárneho roka 2016 a zároveň Vám popriať v ňom hodne pevného fyzického i duševného zdravia, z ktorého pramení i Vaša životná sila a…