+421 901 705 436 svs@orava.sk

Konalo sa 24. Valné zhromaždenie Spolku včelárov Slovenska

Spišská Nová Ves sa stala 06. 02. 2016 miestom konania sa 24. VZ SVS. Jeho organizačno-technické zabezpečenie pripadlo na prvého podpredsedu SVS – PhDr. Františka Geletu a členov R SVS Hodkovce, ktorí sa tejto úlohy zhostili aktívne, za čo im patrí veľká vďaka. Rokovacia miestnosť 24. VZ SVS sa tento rok nachádzala v príjemných a reprezentačných priestoroch hotela PREVEZA….

Slovenský včelár 3-4/2016

Vážení čitatelia; vítam Vás na stránkach nášho SV, ktorého obsah naša RR pripravila pre Vás na mesiace marec — apríl. Aj keď prvé dve dekády mesiaca marec sú podľa kalendára ešte súčasťou zimného obdobia, tretia dekáda je už prechodom zimného obdobia do jarného… Doterajší priebeh zimy bol na území Slovenska veľmi neobvyklý a špecifický, jeho prevažná časť bola bez trvalejšej…