+421 901 705 436 svs@orava.sk

Slovenský včelár 1-2/2017

Vážení čitatelia, milí včelári, je mi veľkou cťou a potešením, že sa môžem prostredníctvom tejto publikácie prihovoriť odbornej verejnosti, priateľom včelárstva i producentom medu. Včelárstvo má u nás vyše tisícročnú tradíciu a máme sa aj čím pochváliť — slovenský med patrí medzi najkvalitnejšie na svete. Ja sama som jeho veľkou fanúšičkou, rovnako ako aj ďalších včelích produktov. Napriek tomu,…

Vydávanie poverenia a sprievodný doklad na premiestňovanie včiel

Vydávanie poverenia a sprievodný doklad na premiestňovanie včiel  –  usmernenie Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ďalej len „ŠVPS“)  podľa  § 6 ods. 2 písmena a) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 39/2007 Z. z.“) vydáva pre regionálne veterinárne a potravinové správy (ďalej len „RVPS“), v súvislosti s…