+421 901 705 436 svs@orava.sk

Verifikácia Hlásenia o chove včelstiev v roku 2017

Vážený/á pán/i, V termíne do 17. 03. 2017 boli na príslušné RVPS-ky odoslané HLÁSENIA O CHOVE VČELSTIEV (ďalej len „hlásenie“) spolu s ich elektronickou formou na DVD. Príslušný úradný veterinárny lekár (ďalej len „ÚVL“) aktualizuje rozdelenie katastrov medzi kontrolné osoby AUVL (ďalej len „KO“) s nasledovnými podmienkami: – k jednotlivým katastrom priradí len nevyhnutný počet kontrolných osôb (jedna KO…

Slovenský včelár 3-4/2017

Vážení čitatelia, v mojom prvom tohtoročnom úvodníku nášho spolkového časopisu Slovenský včelár Vás všetkých chcem, ako jeho zodpovedný redaktor i predseda Spolku včelárov Slovenska čo najsrdečnejšie pozdraviť a popriať Vám v novom roku 2017 veľa zdravia, síl, osobnej, rodinnej i spoločenskej pohody, úspešnú včelársku sezónu a v jej priebehu veľa Božích milostí a požehnania. Už dávnejšie som na rovnakom mieste napísal,…

Venujte nám svoje 2% z dane

Venujte nám svoje 2% z dane Vážení členovia SVS,  vážení priaznivci včelárstva,        na začiatku roka prichádza opäť čas, kedy sa môžete rozhodnúť, akým spôsobom zúročíte  2% percentá dane z vašich príjmov za uplynulý rok. Ďakujeme vám,  že ste sa rozhodli pre podporu  nášho Spolku včelárov Slovensku, ktorého členovia chovajú vyše 20 tisíc včelstiev, ktoré pomáhajú zvyšovať úrody ovocia…