2%Z VAŠÍCH DANÍ.

Vážení členovia SVS, vážení priaznivci včelárstva, na začiatku roka prichádza opäť čas, kedy sa môžete rozhodnúť, akým spôsobom zúročíte 2% percentá dane z vašich príjmov za uplynulý rok. Ďakujeme vám, že ste sa rozhodli pre podporu nášho Spolku včelárov Slovensku, ktorého členovia chovajú vyše 20 tisíc včelstiev, ktoré pomáhajú zvyšovať úrody ovocia a iných poľnohospodárskych plodín a skrášľovať naše životné prostredie opeľovaním hmyzoopelivých rastlín. Tieto prostriedky nie sú pre vás žiadnou platenou sumou navyše, sú časťou vášho povinného odvodu a týmto rozhodnutím ich presmerujete práve na
rozvoj celoslovenského spolkového včelárstva.
Identifikačné údaje Spolku včelárov Slovenska – ako prijímateľa vašich 2% z dane:
Obchodné meno a názov: Spolok včelárov Slovenska, sídlo: Oravická 612/12, 028 01 Trstená, IČO: 22 665 072
Právna forma: občianske združenie

Ako postupovať, ak ste zamestnanec:
• Ak nebudete podávať daňové priznanie sami, požiadajte do 15. februára vášho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. • Následne požiadajte zamestnávateľa, aby vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.
• Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať
2 % z vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2020 neboli dobrovoľníkom, alebo ste dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín.
– 3 % z vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2020 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2020 dobrovoľnícky pracovali.
• Vaše identifikačné údaje vpíšte do Vyhlásenia (predvypísané tlačivo Vyhlásenia nájdete na internetovej stránke SVS: www.spolokvcelarovslovenska.sk) obsahujúceho zároveň identifikačné údaje občianskeho združenia Spolok včelárov Slovenska spolu s vypočítanou sumou, ktorú chcete poukázať.
• Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30. apríla na daňový úrad podľa vášho bydliska. Ak ste poukázali 3 % z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.
Nezasielajte tlačivá na našu adresu, všetko spracováva daňový úrad podľa vášho bydliska. Daňové úrady takisto prevádzajú odvedenú časť dane na náš účet; vy jeho číslo poznať nepotrebujete, ani ho nikde neuvádzate.

Ako postupovať, ak ste fyzická osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie:
• Ak ste fyzická osoba a daňové priznanie si podávate sami, vypočítajte si:
–2 % z vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať, ak ste v roku 2020 neboli dobrovoľníkom, alebo ste dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3,32 €.
–3 % z vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2020 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom
Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2020 dobrovoľnícky pracovali.

Ď A K U J E M E 

Príloha:

Tlačivo 2% z dane