AKTUÁLNE INFORMÁCIE k pripravovaným akreditovaným vzdelávacím programom (kurzom) v podpornom roku 2020/2021.

Pripravované akreditované vzdelávacie programy – kurzy AÚVL preškolenie (plánované v termíne 06.11.2020 v Bratislave a 27.11.2020 v Liptovskom Hrádku) sa nebudú môcť realizovať z dôvodu momentálnej pandemickej situácie na Slovensku prezenčnou formou a z uvedeného dôvodu boli zrušené.
Podľa najnovšieho Usmernenia ŠVPS SR zo dňa 21.10.2020 sa ďalšie vzdelávanie (podľa $ 4 ods. 1 písm. c) zákona č. 568/2009 Z. z., ktorým si účastník doplňuje, rozširuje, prehlbuje alebo obnovuje kvalifikáciu na výkon odbornej činnosti, a ktoré vykonáva akreditovaná organizácia NPPC VÚž. Nitra, Ústav včelárstva Liptovský Hrádok v takom rozsahu, aby bola riešená aktuálna problematika týkajúca sa chorôb a chovu včiel do odvolania dočasne pozastavuje…. celý text