APIMONDIA 2013, Ukrajina

APIMONDIA 2013
Kyjev, Ukrajina

     Ústredie Spolku včelárov Slovenska v spolupráci s Karpatským zväzkom včelárov v Novom Sonči (Poľsko) organizuje v dňoch 29. 9. – 4. 10. 2013 šesťdňový medzinárodný včelársky zájazd na Ukrajinu, pri príležitosti XXXXIII. svetového včelárskeho kongresu APIMONDIA 2013 v Kyjeve.

Predbežný, rámcový pripravovaný program:
 29.9.2013 – odchod zo sídla SÚ SVS v Trstenej cez Nový Sonč (Poľsko) do Kyjeva
 30.9.2013 –  celodenná návšteva výstavy a včelárskych expozícii APIMONDIA 2013 (Kyjev)
 1.10.2013 až 3.10.2013 – návštevy včelníc ukrajinských včelárov a včelárskych prevádzok, prehliadky kultúrnych a historických častí mesta Kyjev
 4.10.2013 – cesta na Slovensko, príchod do Trstenej vo večerných hodinách

        Predpokladaný a plánovaný účastnícky poplatok je vo výške cca 300,- Eur na jednu osobu. V cene poplatku je zakalkulované cestovné, ubytovanie, polpenzia, poistné náklady a jednodenný vstup na včelársku výstavu APIMONDIA.

      Podľa počtu záväzne prihlásených účastníkov zájazdu, ktorí v termíne do 31. marca 2013 nahlásia záväzný záujem o účasť na tomto podujatí a zároveň  do tohto termínu zaplatia zálohovú platbu v plnej výške – t.j.  300,- Eur  svojmu krajskému zmocnencovi – Ú SVS zabezpečí  zodpovedajúci dopravný prostriedok.  Minimálny počet účastníkov je 20 osôb.

   Zájazd je pripravovaný v súčinnosti so včelármi z Poľska, KZP v Novom Sonči, s ktorými náš Spolok včelárov Slovenska v r. 2013 spolupracuje na riešení už druhého medzinárodného poľsko-slovenského včelárskeho projektu pod názvom: „ Propagácia včelárstva v Euroregióne Tatry.“

SÚ SVS